Ba cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt

04 Tháng Giêng 20165:43 CH(Xem: 6386)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 04 JAN 2016

Ba cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt

image144

1)THE BEST OF PHAM DUY

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrdNu9qBPxNtHGkmAUeSnKaiI59MoBe

 

2)THE BEST OF TRINH CONG SON

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrdNu9qBPyyeXZovXrTIJ909Cg5kFYR

 

3)THE BEST OF ANH BANG

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrdNu9qBPwQpecFLk1JFSiX27Cducqs


THE BEST OF PHAM DUY

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgUSZaOU3...


THE BEST OF TRINH CONG SON

https://www.youtube.com/watch?v=FyXIzGkcJpM&list=PL58...

 

THE BEST OF ANH BANG

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6FF4F5FF417F5B54

 

 Song Phung via googlegroups.com

 

PLAYLIST  by Song Phung 

©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

09 Tháng Ba 2022(Xem: 4174)
18 Tháng Bảy 2019(Xem: 5132)