24 Tháng Mười 2017(Xem: 3537)
04 Tháng Chín 2017(Xem: 3319)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3432)
Về xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), hỏi nhà ông Võ Văn Hoan ai cũng biết. Ông vốn là người nổi tiếng hàng chục năm qua, đi sưu tầm vũ khí, đồ quân dụng thời chiến tranh để làm “bảo tàng” giảng dạy cho thế hệ con cháu.
11 Tháng Bảy 2017(Xem: 2801)