Ban Liên Lạc các Hội đoàn Giới trẻ VN tổ chức Hội thảo Tháng Tư Đen

25 Tháng Ba 201912:27 SA(Xem: 9664)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG  - THỨ HAI 25 MAR 2019


Ban Liên Lạc các Hội đoàn Giới trẻ VN tổ chức Hội thảo Tháng Tư Đen


Christy-Linh Le


image046

Dưới đây là bản TCBC từ Ban Liên Lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam. Thay mặt cho ban liên lạc, xin hân hạnh kính mời đại diện quý truyền thông, truyền thanh, báo chí đến buổi tưởng niệm và hội thảo tháng Tư Đen, đuọc tổ chúc vào ngày 21 tháng 4, 2019 từ 12giờ trưa đến 4 giờ chiều tại Westminster Civic Center. 


Ngày 22 tháng 3 năm 2019


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

XIN PHỔ BIẾN


Buổi Tưởng Niệm và Hội Thảo Tháng Tư Đen

của Giới Trẻ và nhiều thế hệ trong Cộng Đồng

nhân 44 năm Ngày Quốc Hận 30/4


            Kính gởi :       - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

                                 - Quý vị đại diện các Cộng Đồng, Hội Đoàn, và Đoàn Thể

                                 - Quý đồng hương và các bạn trẻ.


GARDEN GROVE, California - Để tưởng niệm 44 năm ngày quốc hận 30/4, Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ hân hạnh thông báo Buổi Tưởng Niệm và Hội Thảo Tháng Tư Đen sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Westminster Civic Center (Góc đường All American Way và Beach Blvd- Ở phía trước City Hall của Thành Phố Westminster).


Năm nay, ban tổ chức của Buổi Tưởng Niệm và Hội Thảo bao gồm Trưởng Ban Tổ Chức: Jenny Phạm; Phó Ban, đặc trách Ngoại Vụ: Ashley Phạm; Phó Ban, đặc trách Nội Vụ: HồngTiên Trần; Chương Trình: Khang Bảo; Giao Tế/Quảng Bá: Minh Phạm.


Buổi Tưởng Niệm và Hội Thảo Tháng Tư Đen năm nay được tổ chức bởi Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ, gồm nhiều hội đoàn phục vụ Giới trẻ và các Liên Đoàn Hướng Đạo khác nhau ở Nam California với hy vọng giúp cho giới trẻ học hỏi lịch sử của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tỵ nạn Cộng Sản từ tháng 4, 1975, giai đoạn thuyền nhân và hiện tình Việt Nam ngày nay.


Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ bao gồm: Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, Vietnamese American Culture Club at Westminster High School, Hội Hồng Thập Tự Trường Westminster High School, Hội Make-A-Wish Trường Westminster High School, Chương Trình Việt Ngữ Trường Westminster High School, Ban Liên Lạc Cộng Đồng Trường Trung Học Westminster, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, (danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật).


Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Jenny Phạm (714) 829-0763 hoặc Ashley Phạm (714) 260-2205 hoặc vào Trang Facebook của Giới Trẻ tại: https://www.facebook.com/gioitrenamcali/


Thay mặt Ban Tổ Chức,


image047


Jenny Phạm

29 Tháng Năm 2019(Xem: 11113)