Thầy giáo làng: "Lời Trăn Trối Xứ Nghệ"

05 Tháng Mười Một 20196:38 SA(Xem: 5428)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ  TƯ 06 NOV 2019


Thầy giáo làng: "Lời Trăn Trối Xứ Nghệ"


Fr: Chi Huệ Diễm Lê


 image014


https://www.youtube.com/watch?v=HofZ41Lsn0k  


30 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6454)
23 Tháng Mười Một 2019(Xem: 5649)
29 Tháng Năm 2019(Xem: 7127)