12 Tháng Giêng 2016(Xem: 4164)
13 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3703)
03 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3139)
08 Tháng Sáu 2015(Xem: 3704)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 4099)
Làng Mai là một mô hình thiền học phật giáo Việt Nam thành công ở nước Pháp, quốc tế, mặc dù chưa được hoàn toàn thừa nhận ở Việt Nam do các lý do khác nhau, theo một nhà nghiên cứu sử học đương đại và văn hóa tôn giáo tại Pháp.