Bắc Hàn: "Nhân quyền và phi hạt nhân hóa"

05 Tháng Ba 20198:33 CH(Xem: 5096)

VĂN HÓA ONLINE - NHÂN QUYỀN - THỨ TƯ 06 MAR 2019


Bắc Hàn: "Nhân quyền và phi hạt nhân hóa là các vấn đề có liên hệ đan xen'


Olivia Enos, phân tích gia chính trị, Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Quỹ Heritage Foundation


Tổng thống Trump đã có quyết định đúng đắn khi bỏ đi.


Đòi hỏi của Bắc Hàn trong việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt là điều không thể chấp nhận được, và cũng là điều bất hợp pháp.


image048

Giới chức Bắc Hàn đàn áp tàn nhẫn bất kỳ ý kiến bất đồng nào


Theo nội dung trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc, các lệnh trừng phạt không thể được dỡ bỏ cho tới khi Bắc Hàn thực hiện dỡ bỏ hoàn toàn, có thể xác minh được, và không thể hoàn tác, đối với chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, và cho tới khi chế độ Bình Nhưỡng cải thiện hồ sơ vi phạm nhân quyền của mình.


Có từ 80.000 đến 120.000 người Bắc Hàn phải sống trong các nhà tù bị ông Kim Jong-un khai tháco sức lao động miễn phí nhằm phục vụ và thiết kế cho chương trình hạt nhân và vũ khí của Bình Nhưỡng.


Các tường thuật nói rằng một số người thậm chí bị thử nghiệm vũ khí hóa học và vũ khí sinh học lên cơ thể.


Việc không đạt được thỏa thuận ở Hà Nội cho thấy nhu cầu cần phải có một chính sách toàn diện hơn đối với Bắc Hàn, một chính sách trong đó thể hiện rõ nhân quyền và việc giải trừ hạt nhân là các vấn đề có mối liên hệ đan xen./ (theo BBC 04/3/2019)


image049

Kinh tế Bắc Hàn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh trừng phạt quốc tế
13 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4480)