Họ Tập mở hội lớn thủy binh ăn mừng thuyền Hoa đậu bến "Vành đai lửa chữ U"

15 Tháng Tư 20186:02 CH(Xem: 2850)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ HAI 16 APRIL 2018


Đón xem Từ "Hiểm địa Biển Đông" đến "Đông Hải Liệt Quốc" tranh hùng (Hồi 4)


Họ Tập mở hội lớn thủy binh ăn mừng thuyền Hoa đậu bến "Vành đai lửa chữ U"


image001


Hồi 1: - Vành đai lửa chữ U: "Mưu soái chủ bể cả phương Nam"


Hồi 2: - Từ "Hiểm địa Biển Đông" đến "Đông Hải Liệt Quốc" tranh hùng FONOP-OBAMA.

20 Tháng Chín 2018(Xem: 2231)
Kỳ 4 - Các bên muốn gì?
16 Tháng Chín 2018(Xem: 2058)
TT Nga Putin tổng chỉ huy
09 Tháng Chín 2018(Xem: 2509)
Kỳ 3 - Đông Hải: Chiến trường quốc tế
06 Tháng Chín 2018(Xem: 2212)
Cường quốc thứ hai vùng dậy ở biển Đông Hải?
30 Tháng Tám 2018(Xem: 2653)
Những vấn đề của vùng biển 3,5 triệu km2
23 Tháng Tám 2018(Xem: 2530)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc
09 Tháng Tám 2018(Xem: 2318)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc
09 Tháng Tám 2018(Xem: 2205)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc
09 Tháng Tám 2018(Xem: 2239)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc
09 Tháng Tám 2018(Xem: 2289)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc
09 Tháng Tám 2018(Xem: 2170)
Mặt trận Đông Hải liệt quốc