Gia đình Đại sứ Ted Osius mặc quốc phục Việt chúc mừng ngày Valentine

16 Tháng Hai 20176:39 CH(Xem: 2699)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  17  FEB  2017


Gia đình Đại sứ Ted Osius mặc quốc phục Việt chúc mừng ngày Valentine

image031image032image030

21 Tháng Mười 2016(Xem: 3280)
27 Tháng Ba 2016(Xem: 4868)
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 3680)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4311)