Carl Thayer: ‘Xem xét kỹ hơn về Dự thảo chung ASEAN- China Bộ quy tắc ứng xử’

11 Tháng Ba 20237:45 SA(Xem: 1242)

VĂN HÓA ONLINE – TÀI LIỆU – THỨ BẨY MAR 11, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Xem xét kỹ hơn về Dự thảo chung ASEAN- China Bộ quy tắc ứng xử


Thông tin sơ bộ về Dự thảo Bộ Quy tắc Ứng xử chung ASEAN-Trung Quốc trong Văn bản Đàm phán (Code of Conduct in the South China Sea).

image009

Carl Thayer

August 03, 2018


image011Credit: Wikimedia Commons/ Gunawan Kartapranata


Ngày 3/8/2018, ngoại trưởng của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ngoại trưởng Trung Quốc đã công bố thỏa thuận về Văn bản đàm phán Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử duy nhất (SDNT) trên biển South China Sea (Biển Đông).


‘Văn bản duy nhất’ này sẽ làm cơ sở cho việc đàm phán thông qua Bộ quy tắc ứng xử COC ở biển South China Sea. Code of Conduct Negotiating Text (SDNT) dài 19 trang khổ A4.


Nó được thiết kế theo Thỏa thuận khung về Bộ quy tắc ứng xử đã được thông qua trước đây thành ba phần chính:


1/ – các điều khoản mở đầu,


2/ - các điều khoản chung và


3/ - các điều khoản cuối cùng.


SDNT được mã hóa màu là màu đen đối với văn bản lấy từ Khung COC, màu xanh lam đối với văn bản hợp nhất và màu xanh lá cây để xác định thông tin đầu vào của 11 bên.


SDNT lặp lại cách diễn đạt trong Bộ quy tắc ứng xử khung rằng nó “không phải là một công cụ để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ hoặc các vấn đề phân định biển.”


Theo Phần 2 về Nguyên tắc chung, Malaysia đã đưa ra cảnh báo pháp lý tiêu chuẩn rằng: Các Bên thừa nhận thêm rằng COC không giải quyết cũng như không ảnh hưởng đến quan điểm của các Bên về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, biên giới biển hoặc các quyền lợi biển được phép của các Bên theo luật biển quốc tế và được ghi nhận/phản ánh trong Công ước 1982 UNCLOS.”


Văn bản duy nhất (SDNT)


Không gian ngăn cản bản tóm tắt và phân tích đầy đủ về Văn bản duy nhất (SDNT)


Bài viết này giải quyết năm vấn đề chính:


1/ phạm vi địa lý của tài liệu;


2/ giải quyết tranh chấp;


3/ nghĩa vụ hợp tác;


4/ vai trò của bên thứ ba; và


5/ tình trạng pháp lý của Bộ quy tắc ứng xử cuối cùng ở Biển Đông.


SDNT không xác định rõ phạm vi địa lý của South China Sea.


Theo các Điều khoản chung,


Việt Nam đề xuất: “Bộ quy tắc ứng xử hiện tại (COC) sẽ áp dụng cho tất cả các thực thể tranh chấp và các vùng biển chồng lấn được yêu sách theo UNCLOS 1982 ở Biển Đông.”


Indonesia bổ sung: “các Bên cam kết tôn trọng Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển theo quy định của UNCLOS 1982.”


Malaysia đề xuất: “tùy thuộc vào các yếu tố/nội dung đang hoạt động của COC, phạm vi địa lý/phạm vi áp dụng có thể phải được xác định,”


Singapore đưa ra nhận xét: “các Bên có thể cân nhắc lợi ích của việc đưa vào một phần xác định các điều khoản có trong tài liệu này.”


Giải quyết tranh chấp


Một phần rất lớn của SDNT được dành cho việc ngăn ngừa, quản lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông. Tuy nhiên, SDNT không có bất kỳ tham chiếu cụ thể nào đến các cơ chế tranh chấp ràng buộc có trong Phụ lục VII của UNCLOS.


Tuy nhiên, SDNT không có bất kỳ tham chiếu cụ thể nào đến các cơ chế tranh chấp ràng buộc có trong Phụ lục VII của UNCLOS.


Liên quan đến giải quyết tranh chấp, Indonesia đề xuất như sau:


“Các Bên nhất trí, khi thích hợp, sẽ sử dụng Hội đồng Cấp cao của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) với sự đồng ý của các Bên liên quan, để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến các sự cố phát sinh ở Biển Đông;


“Các Bên nhất trí rằng mọi vụ việc chưa được giải quyết có thể được chuyển đến một cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế thích hợp, với sự đồng ý của các Bên liên quan.”


Việt Nam đề nghị các bên giải quyết tranh chấp của mình “thông qua thương lượng hữu nghị, điều tra, trung gian, hòa giải và các biện pháp khác có thể được các Bên ký kết tranh chấp đồng ý.”


Nếu không thành công, Việt Nam đề nghị các bên tranh chấp “sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo các điều khoản liên quan của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á.”


Việt Nam kết luận rằng không có điều gì trong COC “ngăn cản” việc giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Điều 33(1) của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều 33 bao gồm “các biện pháp khác” như trọng tài, dàn xếp tư pháp, sử dụng các cơ quan hoặc thỏa thuận khu vực, hoặc các biện pháp hòa bình khác do các bên liên quan quyết định.


SDNT chứa hai tùy chọn để giám sát việc thực hiện;


Phương án thứ nhất, được hỗ trợ bởi Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Malaysia và Singapore, đặt trách nhiệm lên Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc.


Phương án thứ hai, (do Việt Nam đề xuất), kêu gọi thành lập một Ủy ban do các Bộ trưởng Ngoại giao hoặc đại diện của họ đứng đầu.


SDNT dẫn đầu từ các điều khoản trong UNCLOS rằng các quốc gia ký kết có nghĩa vụ hợp tác để bảo vệ môi trường biển ở vùng biển nửa kín và trong khi chờ giải quyết tranh chấp, các quốc gia ký kết nên tham gia vào các thỏa thuận có tính chất thực tế.


Mục 2 (Quy định chung), tiểu mục c (Cam kết cơ bản) gồm 6 điểm: i (Nghĩa vụ hợp tác), ii (Thúc đẩy hợp tác hàng hải thiết thực), iii (Tự kiềm chế/Thúc đẩy lòng tin và sự tự tin), iv ( Ngăn ngừa sự cố), v (Quản lý sự cố) và vi (Các cam kết khác, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc của COC).


Phần 2.c có lẽ là phần gây tranh cãi nhất của SDNT. Ví dụ, phần này bao gồm việc xây dựng mở rộng bốn lựa chọn về nghĩa vụ hợp tác và thúc đẩy hợp tác hàng hải thực tế, tiếp theo là hai nhóm lựa chọn về tự kiềm chế/thúc đẩy lòng tin và thảo luận kết luận về ba điểm còn lại.


SDNT sau đó bao gồm một đề xuất của Việt Nam để thay thế toàn bộ 2.c (Những hiểu biết cơ bản) với 27 điểm quy định những điều các quốc gia phải làm và không được làm. Tại Mục 2.c (i và ii), Philippines, Indonesia và Singapore, Trung Quốc, Campuchia lần lượt đề xuất 4 phương án riêng biệt về nghĩa vụ hợp tác.


Ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các lựa chọn khác về cơ bản đều bao gồm 5 lĩnh vực hợp tác nêu trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Chúng bao gồm: - bảo vệ môi trường biển, - nghiên cứu khoa học biển, - an toàn hàng hải và thông tin liên lạc trên biển, và - chống tội phạm xuyên quốc gia.


Đề xuất của Indonesia bao gồm đánh bắt cá trái phép vào danh sách DOC về tội phạm xuyên quốc gia – buôn bán trái phép chất ma túy, cướp biển và cướp có vũ trang trên biển, và buôn bán trái phép vũ khí.


Đề xuất của Campuchia bao gồm kết nối biển.


Sự đóng góp của Trung Quốc chồng chéo một phần với các lựa chọn khác nhưng đáng chú ý là nó cung cấp chi tiết về sáu lĩnh vực hợp tác – bảo tồn nguồn lợi thủy sản, luật hàng hải và hợp tác an ninh, hàng hải và tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu khoa học hàng hải và bảo vệ môi trường, kinh tế biển trong đó có nuôi trồng thủy sản và hợp tác dầu khí, nuôi trồng hải sản. Đáng kể nhất là đề xuất của Trung Quốc về hợp tác kinh tế biển nêu rõ rằng hợp tác sẽ được thực hiện bởi các quốc gia ven biển và sẽ không được tiến hành với sự hợp tác của các công ty từ các quốc gia bên ngoài khu vực”.


Ngược lại, Malaysia đề xuất rằng “không có điều gì trong COC “sẽ ảnh hưởng đến… quyền hoặc khả năng của các Bên trong việc tiến hành các hoạt động với nước ngoài hoặc các tổ chức tư nhân do họ lựa chọn”.


Hai lựa chọn được đề xuất trong phần 2.c.iii đứng đầu Tự kiềm chế/Tăng cường lòng tin và sự tự tin. Lựa chọn đầu tiên được Indonesia đưa ra và bao gồm bốn biện pháp: đối thoại giữa các quan chức quốc phòng và quân đội, đối xử nhân đạo với những người gặp nạn, tự nguyện thông báo về các cuộc tập trận chung/kết hợp sắp xảy ra và trao đổi thông tin liên quan một cách thường xuyên.


Lựa chọn thứ hai theo 2.c.iii có bảy điểm, trong đó có năm điểm do Trung Quốc đề xuất, một điểm do Philippines đề xuất và điểm cuối cùng do Trung Quốc và Philippines cùng đề xuất.


Điểm đầu tiên của Trung Quốc nói rằng “các hoạt động quân sự trong khu vực sẽ có lợi cho việc tăng cường lòng tin lẫn nhau.”  


Điểm thứ hai của Trung Quốc kêu gọi trao đổi giữa các lực lượng quốc phòng và quân sự bao gồm “các lần cập cảng chung của các tàu quân sự và tuần tra chung trên cơ sở thường xuyên”.


Điểm ba kêu gọi tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung giữa Trung Quốc và các Quốc gia Thành viên ASEAN một cách thường xuyên.”


Điểm bốn trạng thái của Trung Quốc: Các Bên sẽ thiết lập một cơ chế thông báo về các hoạt động quân sự và thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự lớn nếu xét thấy cần thiết.


Các Bên sẽ không tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với các quốc gia bên ngoài khu vực, trừ khi các bên liên quan được thông báo trước và không bày tỏ sự phản đối.


Điểm thứ năm của Trung Quốc lưu ý rằng các tàu và máy bay quân sự được hưởng quyền miễn trừ chủ quyền và “được miễn trừ quyền tài phán của bất kỳ Quốc gia nào ngoài quốc gia treo cờ”. Hơn nữa, tàu thuyền và máy bay quân sự có quyền tự vệ “nhưng phải có sự tôn trọng thích đáng đối với tàu quân sự và máy bay quân sự của bên kia…”


Cả Trung Quốc và Philippines đều đưa vào điểm sáu kêu gọi “đối xử công bằng và nhân đạo đối với tất cả những người đang gặp nguy hiểm hoặc gặp nạn ở Biển Đông”.


Cuối cùng, Philippines đề xuất điểm bảy bao gồm “tôn trọng việc thực hiện các quyền đánh cá truyền thống của ngư dân… [và] tiếp cận các thực thể và ngư trường.”


Việt Nam đưa ra các đề xuất của riêng mình để thay thế tất cả những điều trên trong Phần 2.c.


Việt Nam đề nghị các Quốc gia Ký kết tôn trọng “các vùng biển được quy định và thiết lập phù hợp với UNCLOS 1982.”


Việt Nam cũng đề nghị các Quốc gia Ký kết cung cấp thông báo trước 60 ngày về “cuộc diễn tập/tập trận chung/kết hợp sắp xảy ra” ở Biển Đông.


Việt Nam cũng đề xuất hướng dẫn cụ thể về những điều mà các Quốc gia Ký kết không nên làm, bao gồm việc xây dựng trên bất kỳ đảo nhân tạo nào, quân sự hóa các thực thể, phong tỏa các tàu chở lương thực hoặc nhân viên để luân chuyển, tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không và tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào các tàu và máy bay của các nước khác.


Vai trò của bên thứ ba


Các bên thứ ba là các quốc gia không ký kết COC.


Không có tham chiếu nào trong SDNT về việc bên thứ ba gia nhập COC.


Brunei đề xuất rằng “sau khi COC có hiệu lực, các Bên có thể cùng nhau đề xuất một nghị quyết hai năm một lần của UNGA (Đại hội đồng Liên hợp quốc) nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia khác tôn trọng các nguyên tắc trong COC.


Như đã lưu ý ở trên, ý kiến đóng góp của Trung Quốc vào SDNT nhằm mục đích ràng buộc các quốc gia thành viên ASEAN trong COC và hạn chế, nếu không muốn nói là loại trừ sự tham gia của các bên thứ ba.


Tình trạng pháp lý 


SDNT không bao gồm tham chiếu đến COC như một hiệp ước theo luật quốc tế.


Nó có đề xuất của Việt Nam rằng các Quốc gia Ký kết “đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Bộ Quy tắc Ứng xử hiện tại…”


Việt Nam cũng đề xuất rằng COC “phải được phê chuẩn theo thủ tục nội bộ tương ứng của các Quốc gia ký kết” và văn kiện phê chuẩn được lưu chiểu cho Tổng thư ký ASEAN, người “sẽ đăng ký” COC theo Điều 102 của Hiến chương Liên hợp quốc.


Cả Brunei và Việt Nam đều đề xuất riêng rằng không bên ký kết nào được bảo lưu khi ký kết COC.


Văn bản hiện tại của SDNT có đầy đủ các tham chiếu đến luật pháp quốc tế nói chung và UNCLOS nói riêng.


Tuy nhiên, nó không đề cập đến nghĩa vụ của các quốc gia thành viên UNCLOS là phải ngay lập tức tuân thủ các phán quyết được đưa ra thông qua thủ tục tố tụng trọng tài được thiết lập theo Phụ lục VII.


SDNT là một “tài liệu sống”, có nghĩa là các bên có thể thêm hoặc bớt từ văn bản dự thảo.


Văn bản SDNT bao gồm khả năng bao gồm các hướng dẫn và giao thức trong một phụ lục.


SDNT cũng là một công việc đang được tiến hành, dự kiến sẽ trải qua ít nhất ba lần đọc để tạo ra Bộ quy tắc ứng xử cuối cùng (COC) ở South China Sea.


XEM THÊM:


Xem bản nguyên văn tại


https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-look-at-the-asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of-conduct/


Biển Đông: Trung Quốc, ASEAN đạt được dự thảo bộ khung Quy Tắc Ứng Xử


https://www.nhatbaovanhoa.com/a5739/he-qua-hay-chuan-bi-ung-xu-cho-bo-khung-quy-tac-ung-xu-coc-
24 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4006)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7014)