Ts. Hà Thế Ruyệt gởi Tâm thư về "Đại Nghĩa Đường"

07 Tháng Năm 20177:48 CH(Xem: 5654)

"VĂN HÓA ONLINE - CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


LTS: Ngày 1 tháng 5, 2017, tòa soạn báo Văn Hóa nhận được điện thư của Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt gở đến một bản văn "Bức Tâm Thư". Ký tên dưới bản văn Bức Tâm Thư là Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Tham Dự Viên Đại Nghĩa Đường, Ủy Viên Trung Ương Lực Lượng Dân Tộc Việt, Sáng Lập Viên Hòa Đồng Dân Tộc , Phó Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam.         


E. Mail: har91320@yahoo.com


ĐiệnThoại:(805) 498 9415


Để rộng đường dư luận, Văn Hóa đăng nguyên văn bản văn dưới đây:


Kinh Anh Ly Kien Truc


Kinh xin Anh cho dang buc Tam Thu nay tren Nhat Bao Van Hoa on line


Kinh cam on Anh


Ha The Ruyet


ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG


Kính thưa:


Qúy Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,


Qúy Vị Lãnh Đạo Các Đoàn Thể Chính Trị, Cộng Đồng, Tổ Chức Văn Hóa, Xã Hội, Từ Thiện


Qúy Vị Lãnh Đạo Các Cơ Quan Truyền Thông


Qúy Vị Thức Gỉa, Nhân Sĩ, Chiến Sĩ


Mọi Người ở trong hay ngoài nước đều sâu xa thấy rõ nước ta đang bị Trung Cộng tiêu diệt qua sự tích cực tiếp tay bởi nhà cẩm quyền và Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện tại.


Dân chúng đã chấp nhận tù đầy, chết chóc, anh dũng đứng lên đấu tranh.


Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã mấy lần kêu gọi toàn dân tổng nổi dậy.


Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã kêu gọi toàn dân biểu tinh bất bạo động tại gia.


Cư Sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Trương Văn Tỏa đã kêu gọi Biểu Tình Bất Bạo Động Tự Vệ.


Dân Chúng nhiều nơi đã đứng lên đòi quyền sống, có nơi đã can đảm đến độ bắt giam những kẻ bạo quyền.


Tất cả tuy có khi đông, nhưng vẫn còn đơn lẻ, yếu đuối.


ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA CẦN CÓ MỘT LỰC THỰC MẠNH


CHÚNG TA CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC TRONG NGOÀI, CẦN HIỆP LỰC, TẠO THÀNH MỘT LIÊN MINH CÓ KHẢ NĂNG ĐÁU TRANH DÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CHO MỌI NGƯỜI, BẢO VỆ SỰ TỒN VONG CỦA DÂN TỘC VIỆT.


Chúng tôi, một số anh chị em, thấy Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, số 3010 W. Harvard Street, Santa Ana. CA.90704, USA. đứng ra lập một ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG, kêu gọi các Tôn Giáo, Các Tổ Chức Chinh Trị, Cộng Đồng, Văn Hóa, Xã Hội, Từ Thiện, cùng đến với nhau, chấp nhận nhau khác biệt, tìm mẫu số chung, lập kế sách để cùng nhau cứu nước giữ nòi.


Theo Hòa Thượng Thích Minh Tuyên,


Mục tiêu của ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG là BẢO QUỐC, AN DÂN.


Chủ trương là KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH.


Phương thức hành động là ĐEM ĐẠI NGHĨA, THẮNG HUNG TÀN; LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO.


Chúng tôi đã đến tham dự 6 cuộc HỘI LUẬN trong 6 tháng.


Thấy cuộc Hội Luận vẫn còn ít người tham dự, và ít tổ chức biết tới.


Trong buổi Hội Luận làn thứ 6, ngày 29 tháng 4, năm 2017 vừa qua, chúng tôi một số THAM DỰ VIÊN, đã xin thông qua MỘT TÂM THƯ  để gửi đến Qúy Vị, kêu gọi mọi người cùng đến với ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG,.


Hôm nay ngày 30 tháng Tư Năm 2017, chúng tôi xin được gửi đến Qúy Vị để xin cùng hưởng ứng.


Và kính mong các Cơ Quan Truyền Thông tiếp tay phổ biến:


TÂM THƯ


KÊU GỌI CÙNG NHAU YỂM TRỢ ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG ĐỂ


HIỆP LỰC CÙNG CHUNG MƯU CẦU CỨU NƯỚC, GIỮ NÒI.


"Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn, Lấy Chí Nhân Mà Thay Cường Bạo"


Ơn đất nước, toàn dân phải báo. Nợ giống nòi, quyết cứu cháu con.


HỒN DÂN TỌC, TỔ  TIÊN  CHE  CHỞ. ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG HỘI TỤ HÙNG ANH.


Minh nhân tư tưởng tung hoành.  Anh tài đua tranh sách lược.


Làm Cách Mạng, núi dời, biển lấp.  Lưu danh thơm truyền khắp non sông,


Văn minh phục hoạt Lạc Hồng.  Thịnh cường toàn dân tiến bước.


Lời nguyện ước, khắc trong lòng, trải chí tới muôn dân, quyết cùng đến với nhau gọi đàn Liên Hợp, tỏa mưu sâu, thề phen này CỨU NƯỚC.


Chí tang bồng, trải núi sông, dâng tài lên Quốc Tổ, tận tình dốc hồn thiêng hiến cho tập thể, gói chước thần, nguyền hợp nhất GIỮ NÒI.


Trí thức, các nhà tư tưởng, bình luận gia, ký giả, song song những lời nói cao xa, qúy giá, tỉm thông tin chính xác, quyết từ nay không chỉ nói suông, mà cố BÀN CÁCH LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC.


Công dân, những công tư chức, người lao động, quân nhân, hàng ngày lo sống cho cơm áo, tiêu cực với nước non, kể từ đây gan bào ruột xót, mạnh dạn cùng đến ĐẤU TRANH TẠI NHỮNG TỤ NGHĨA ĐƯỜNG.


Dân ta đang bị Tầu tiêu diệt, Vũng Áng, toàn dân, đã bị đầu độc, sống nhưng rồi mau sẽ chết, con cháu sinh ra còi cụt, tàng tật, ngu dốt, chẳng bao lâu nữa, AI CÒN CŨNG SẼ BỊ ĐỒNG HÓA.


Nước ta bị Nôi Xâm bán đứng, Formosa, khắp chốn, thành khu tự trị, đất còn thực ra đã mất, công nhân Tầu ở khắp nơi, hoành hành, võ trang, chúng cùng bọn Đặc Nhiệm, THÁI THÚ ĐANG THỰC SỰ TRỊ VÌ.


Sự thật ấy hiển nhiên, trong, ngoài ai cũng biết. Từ nay đa số không chỉ than thân, trách phận, hăng say chửi rủa kẻ thù, mà theo gương thiểu số anh hùng dám dấn thân, chịu đánh đập, tù đầy, ĐỨNG LÊN PHẤT CỜ HÀNH ĐỘNG.


Lẽ trái này cũng rõ, cuộc đấu tranh cô đơn.  Ngày tới, nguyện không làm riêng rẽ, độc tôn, nếu đến với nhau sẽ không hình thức, phải có chương trình cùng hành động cứu nước, tuyển cán bộ, huấn luyện, CƯƠNG NHU MƯU CUỘC ĐỔI ĐỜI.


Hỡi Anh, Chị Em trong và ngoài nước, chúng ta  tự mình xét lại, phải nhất tâm, HỢP NHAU TẠO SỨC MẠNH, hỗ trợ nhau, tìm mẫu só chung, các bên đều có lợi, phen này nữa, tương nhượng nhau, quyết cùng nhau tìm ra phương lược khả thi, hữu hiệu, ĐỂ GIỮ ĐƯỢC NÒI.


Hỡi Anh Tài, Thức Giả, đã hoặc chưa, đến với nhau qua Đại Nghĩa Đường, quyết một lòng, LIÊN KẾT XÂY DỰNG THẾ, quy tụ Cảm Tình Viên, Mạnh Thường Quân Quốc Tế, cố lần này, liên hợp các sở trường, ý kiến, lập chương trình hành động chung, đa năng, MÀ CỨU ĐƯỢC NƯỚC.


Đã đến lúc chúng ta phải có sức mạnh.  Cùng nhau tổ chức mạng lưới tự phát khắp nơi, mà lại quy về một mối, thiết lập kế sách, chương trình hành động cụ thể.  Thêm vào Quốc Tế, ta vận động cả những người cộng sản yêu nước. Chúng Ta hữu hiệu yểm trợ, về tinh thần, về vật chất, cho cuộc đấu tranh CỨU NƯỚC, GIỮ NÒI.


Hiện Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cần thêm lực. Tuy Chìến sĩ Hoà Hảo Trương Văn Tỏa kêu gọi biểu tình bất bạo động tự vệ.  Nhiều Anh Thư, Anh Hùng, Thượng Tọa, chấp nhận chết để tiếp tay.  Đồng bào Hải Ngoại, đã biểu tình yểm trợ.  Toàn dân cần có  tổ chức đại quy mô, chúng ta hình thành Đại Nghĩa Dường, quyết CHUNG LƯNG HỢP LỰC.


HỒN DÂN TỘC, TỔ TIÊN CHE CHỞ.  ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG HỘI TỤ HÙNG ANH.


Ai tha thiết với Nước Nòi? Ai đớn đau cùng DânTộc?


Giặc Ngoại Xâm thâm độc! Bọn Nội Xâm bạo cường!


Cùng đứng ra LẬP ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG.  Mọi Thành Phần chung lưng phục quốc.


Tôn Giáo, Chính Trị, Văn Hoá, Xã Hôị, Truyền Thông, Cộng Đồng, Từ Thiện....


Mọi Tổ Chức


Anh Tài, Anh Thư, Thanh Niên, Trung Niên Ưu Tú, Dân Oan, nhà đấu tranhm dân chủ.......


Các Công Dân


Chúng ta đến đây, gặp mặt nhau, trao đổi ý kiến, sáng kiến, dể cùng chung tìm ra kế sách, chương trình hành động, hầu tích cực góp phần cụ thể, hữu hiệu, CỨU ĐƯỢC NƯỚC, GIỮ ĐƯỢC NÒI


Tham vọng tuy thật lớn.


Việc làm tuy khó khăn như lấp biển vá trời,


Nhưng Đất Nước suy vong. Thì Thất Phu hữu trách.


Chúng ta nguyện suốt đời quyết tâm hành động để GIỮ NÒI, CỨU NƯỚC.


Thành khẩn kêu gọi nhau ai đồng ý cùng nhau hiệp lực, xin cùng ký tên dưới đây:


Làm tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ.


Ngày 30 Tháng 4.năm 2017


NGƯỜI THẢO VĂN


Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt       


Tham Dự Viên Đại Nghĩa Đường


Ủy Viên Trung Ương Lực Lượng Dân Tộc Việt


Sáng Lập Viên Hòa Đồng Dân Tộc


Phó Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam,        


E. Mail: har91320@yahoo.com


ĐiệnThoại:(805) 498 9415


ĐỒNG KÝ TÊN YỂM TRỢ ĐẠI NGHĨA ĐƯỜNG


DANH TÍNH                     ĐOÀN THỂ VÀ CHỨC VỤ               E.MAIL, ĐIỆN THOẠI


_______________________________________________________________________


1. ..................


2. ............       


_______________________________________________________________________


Đại Nghĩa Đường: 3010 Harvard Street, Santa Ana, CA 92704 . Phone: (714) 437 9511
28 Tháng Năm 2017(Xem: 5393)