Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 2640)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

15 Tháng Chín 2016(Xem: 3001)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 2651)
14 Tháng Chín 2016(Xem: 4331)
25 Tháng Tám 2016(Xem: 2941)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 2752)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 2770)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 2683)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2785)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 4503)
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 3482)
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 2543)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 2855)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2990)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2390)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2943)