Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 1834)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

25 Tháng Tám 2016(Xem: 2196)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 2042)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 2003)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 1938)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2094)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 3556)
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 2708)
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 1878)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 2115)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2277)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 1714)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2184)