Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 2463)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

15 Tháng Chín 2016(Xem: 2816)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 2479)
14 Tháng Chín 2016(Xem: 4059)
25 Tháng Tám 2016(Xem: 2762)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 2546)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 2575)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 2512)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2613)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 4249)
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 3317)
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 2388)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 2666)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2807)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2203)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2735)