Thu Đến Rồi Đó Em

06 Tháng Chín 201810:49 CH(Xem: 3513)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ SÁU 07 SEP 2018


Thu Đến Rồi Đó Em

30

Mời nghe/xem một bài thơ phổ nhạc Tango (bài nhạc có notes trong attach):

Thu Đến Rồi Đó Em (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Nguyên Thảo hát, Quang Đạt hòa âm (Hoàng Khai Nhan video):

29

https://www.youtube.com/watch?v=TdF14NpnnyQ&list=PL0FJzQa1Qa89Adj2-mQoD_75g_TjBPWr2&t=0s&index=30

Nguyên Thảo

23 Tháng Ba 2021(Xem: 530)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 752)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 949)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 931)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1021)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1086)