VĂN HÓA ONLINE – VAAMA – Ban Biên Tập - THỨ TƯ 14 APRIL 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Giới thiệu VAAMA/Văn Hóa Online-California và Ban Biên Tập


Quận Cam ngày 13 tháng Tư 2021


(Bộ mới)


VAAMA (Vietnamese American Artists & Media Association Inc.,) là một tổ chức Văn Hóa và Truyền Thông vô vị lợi. Hội được thành lập vào tháng 6 năm 2008 tại Quận Cam nam California, và có giấy phép về quy chế "non-profit organization" của Tiểu Bang và Liên Bang."  Publication by VAAMA - A501(c)3 Organization.


Một chức năng hoạt động trong VAAMA là tờ báo điện tử Văn Hóa Online-California có tên miền là www.nhatbaovanhoa.com - chính thức ra mắt độc giả vào tháng 4 năm 2013, (kế thừa tờ Văn Hóa Magazine xuất bản tại Orange County S. California tháng Giêng năm 1997 – 2011).


Ban Biên Tập là bộ phận chủ đạo của Văn Hóa Online-California. Chủ trương của Ban Biên Tập là đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin tin cậy, trung thực, hội nhập vào mạng lưới truyền thông tiếng Việt toàn cầu, đặc biệt duy trì gìn giữ phẩm chất trong sáng ngôn ngữ Việt.


Những tin tức, hình ảnh, tài liệu, bài vở được tòa soạn chọn lọc trên tinh thần tôn trọng, độc lập, khách quan. Chân, Thiện, Mỹ là hướng đi của Văn Hóa Online-California.


Là một cơ quan báo chí vô vị lợi, độc lập, tòa soạn không chủ trương kinh doanh, không dựa vào nguồn tài chính hay bất cứ thế lực tổ chức nào yểm trợ.


Để điều hành tờ báo, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng thiện tâm thiện ý của các học giả, các văn thi hữu, nhà báo khắp nơi đóng góp, cộng tác bài vở, và nhất là sự khuyến khích tâm huyết đối với một tờ báo tiếng Việt vô vị lợi ở hải ngoại; đặc biệt chúng tôi cảm tạ các hệ thống truyền thông Việt ngữ trên toàn cầu tạo ra nhiều nguồn tài liệu, tin tức, hình ảnh quí giá rộng lượng cho Văn Hóa Online sử dụng.


VAAMA và tòa soạn Văn Hóa Online cũng chân thành cảm tạ các quí vị Mạnh Thường Quân, quí cơ sở thông tin thương mại trong thời gian qua đã hỗ trợ nhiệt tình cho Ban Điều Hành. Mọi hỗ trợ (donation) bằng chi phiếu của quí vị được trừ thuế theo luật tiểu bang, liên bang.


Trân trọng


Thay mặt tòa soạn

Lý Kiến Trúc

image021

Chi phiếu vui lòng gởi về:


VAAMA

9906 Wentworth Dr., Westminster, California 92683 USA

Email: lykientrucvh@gmail.com

Tòa soạn: 714.331.8393 | VAAMA: 714.855-0409


image022Văn Hóa Online-California/www.nhatbaovanhoa.com trang nhất số ra mắt tháng Tư 2013.

 

Danh sách các tác giả cộng tác với Văn Hóa Magazine (1996-2012) và Văn Hóa Online-California (2013-)


(bấm vào bút hiệu tác giả sẽ hiện lên đầy đủ trước tác của tác giả trong Thư mục)


Bích Xuân

Bích Phượng

Bùi Tín

Chi Huệ Diễm Lê

Đào Như

Đỗ Hải Minh

Đoàn Thanh Liêm

Hà Văn Thùy

Hồng Thúy

Lâm Lễ Trinh

Lê Đình Thông

Lê Xuân Khoa

Lê Xuân Nhuận

Lý Kiến Trúc

Mai loan Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Phúc Bửu-Tập

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ngô Nhân Dụng

Ngô Thế Vinh

Ngô Vĩnh Long

Ngọc Diễm

Nguyễn Bá Tùng

Nguyễn Duy Chính

Nguyễn Kỳ Phong

Nguyễn Mạnh Quốc

Nguyễn Nhã

Nguyễn Quang Duy

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Thanh Trang

Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Văn Lục

Nguyễn Vĩnh Tráng

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Ý Đức

Phạm Cao Dương

Phạm Quốc Bảo

Phan Tấn Hải

Phạm Trần Anh

Phí Ngọc Hùng

Phong Lau

Trần Anh Tuấn

Trần Xuân Ninh

Trịnh Khải Hoàng

Từ Thức

Thanh Lan

Thanh Thương Hoàng

Tôn Ông Gò Vấp

Tăng Như Bình