Nguyễn Kỳ Phong: Hành quân - Đường về Tchepone Lam Sơn 719

21 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 8932)

Văn Hóa Magazine trân trọng giới thiệu tác phẩm mới nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Kỳ Phong:

Hành quân - Đường về Tchepone Lam Sơn 719

Nguyễn Kỳ Phong

Tự Lực 2013
image064-content 

Sách dầy 222 trang

Bìa láng 5 mầu in hình cuộc hành quân Lam Sơn 719

Bìa sau in hình Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói chuyện trước hàng quân.

Giá bán 25 mỹ kim

Liên lạc mua ở nhà sách Tự Lực Quận Cam

09 Tháng Ba 2022(Xem: 4797)
18 Tháng Bảy 2019(Xem: 5355)