Vài phút với Dana Winner, Eliane Rodrigues, Chris Botti & Caroline Campbell

29 Tháng Mười Một 20188:08 CH(Xem: 4108)

VĂN HÓA ONLINE - THỨ SÁU 30 NOV 2018


Dana Winner: "One Moment In Time"


image045


https://youtu.be/pDo4kvip-cQ


https://www.youtube.com/watch?v=pDo4kvip-cQ&feature=youtu.be


Eliane Rodrigues


image046


https://www.youtube.com/watch?v=VBbRTRBY4D4


Chris Botti & Caroline Campbell at Cht. St. Michelle 7-25-15 ©James L. Kahan 2015


image047


https://www.youtube.com/watch?v=vQe_IXtJHbU

23 Tháng Ba 2021(Xem: 898)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 1118)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 1224)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1379)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1340)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1471)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1541)