Tỏ tình qua âm nhạc

17 Tháng Hai 20198:31 CH(Xem: 5070)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 18 FEB 2019


Tỏ tình qua âm nhạc


* Nghe và xem họ tỏ tình với nhau qua Csàrdàs (Vittorio Monti)


Hauser & Caroline Campbell


image043


https://www.youtube.com/watch?v=Sk2yoOY8CTU


* Nghe và xem họ tỏ tình với nhau qua Adios Nonino


Hauser & Ksenija Sidorova - Adios Nonino


image044


https://www.youtube.com/watch?v=QZ3MQUr1wHY


Hauser & Ksenija Sidorova - Libertango


image045


https://www.youtube.com/watch?v=MlMVagn-ZJw


* Nghe và xem họ tỏ tình với nhau qua Torna A Surriento    


image046


https://www.youtube.com/watch?v=Jo4fRy4zGK4 ......


 image047


The Riga Latvian - born Sidorova


23 Tháng Ba 2021(Xem: 2108)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2228)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2407)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2590)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2477)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2591)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2737)