Quách Như Nguyệt: "Nghe đồn rằng"

20 Tháng Mười Hai 201511:51 CH(Xem: 10487)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 21 DEC 2015

Nghe Đồn Rằng - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Văn Sơn Trường

https://www.youtube.com/watch?v=1gzHZ098Tb43  

Hòa âm: Quang Đạt

Trình bày: Thúy Huyền

Karafun by: Dĩ Vãng Buồn

 image182

Cười lên đi em ơi!

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF9Kx_zF7eA

 

 image185

04 Tháng Giêng 2016(Xem: 10190)
22 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 10197)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 9994)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 10944)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 10948)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 10808)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 10527)