Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 2887)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

30 Tháng Mười 2018(Xem: 1493)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2310)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1910)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2227)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2080)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1899)