Hư ảo trăng

27 Tháng Giêng 201911:21 CH(Xem: 6631)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 28 JAN 2019


Hư ảo trăng


Phạm Anh Dũng


Tình cờ Tôi gặp thi sĩ Nguyên Sa một lần năm 1992


Sau đó có cảm hứng viết nhạc vào 3 bài Hư Ảo Trăng, Paris Mưa Mau và Hải Âm 


(Paris Mưa Mau đã giới thiệu nghe 1 lần


Hải Âm vẫn chưa được hát, như đa số nhạc của tôi!)


Lúc đó có điện thoại và ông muốn "Mai Hương hay Khánh Hà hát" 


Tôi quen thân chị Mai Hương thành nhờ chị hát, mời nghe:


Hư Ảo Trăng (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng) Mai Hương hát, Duy Cường hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:


https://www.youtube.com/watch?v=5ypMuubr_jw


https://youtu.be/5ypMuubr_jw


image037


Bài nhạc có notes trong attach


__._,_.___


Attachment(s) from Pha.m Anh Du~ng | View attachments on the web


1 of 1 File(s) HuAoTrang.pdf

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 6117)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 6212)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 7404)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 6850)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6736)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6663)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6568)