Besame Mucho: Patric Ki - Andrea Cocelli - Cesaria Evora

23 Tháng Mười 20169:10 CH(Xem: 8290)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  24  OCT  2016

Patric Ki

https://www.youtube.com/watch?v=FIOmqm5T8FM


image003

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Andrea Cocelli

Besame Mucho - Live From Lake Las Vegas Resort, USA / 2006

https://www.youtube.com/watch?v=fTxcrjBGves


image005

++++++++++++++++++++++++++++++++

Cesaria Evora

Besamae Mucho

https://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s


image007

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7686)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7549)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7892)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 7378)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 7419)