Jacqueline Kim UCLA: DAWN?

01 Tháng Tư 20226:56 SA(Xem: 5080)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG - XÃ HỘI - THỨ SÁU 01 APRIL 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Jacqueline Kim UCLA: DAWN?


Bàng Lisa

Trợ Lý Nghiên Cứu


image010 Study


DAWN@psych.ucla.edu

(213) 537-9209

3 Attachments


https://dawnstudy.psych.ucla.edu

image011

Liên lạc: Bàng Lisa


Trợ Lý Nghiên Cứu

image010Study

DAWN@psych.ucla.edu

(213) 537-9209

image012image013image014
16 Tháng Tư 2022(Xem: 4510)
Một lợi ích lớn lao của dự án cho cộng đồng của quý vị là Chương Trình 405 Forward. OCTA phối hợp với thành phố của quý vị và Phòng Thương Mại địa phương để hỗ trợ những cơ sở thương mại dọc theo Dự Án Cải Thiện I-405. Chương trình này khuyến khích mọi người đến ăn uống tại những nhà hàng địa phương, mua sắm tại những cửa tiệm địa phương và sử dụng dịch vụ địa phương.
28 Tháng Hai 2022(Xem: 4762)