Mời quý vị gõ vào chữ:

VanHoaMagazineOnline.com

Quận Cam ngày 18 tháng 04 năm 2013

image065

Thưa quí vị;

Tuần báo Điện tử VănHóaMagazineOnline.com / bộ mới, là tờ báo hàng tuần thay thế cho Tạp chí Văn Hóa Magazine (in trên giấy láng 4 mầu (từ năm 1996-2012), và trang nhà Văn Hóa Magazine.net (từ 2006-2013).

Hiện nay, VănHóaMagazineOnline.com đang được hàng chục ngàn độc gỉa đọc và hỗ trợ.

Ban biên tập cố gắng hoàn chỉnh VănHóaMagazineOnline.com / bộ mới, tăng cường với 27 mục (27 Sections). Về hình thức trình bày trang nhã, hình ảnh phong phú; về nội dung tin tức bài vở chọn lọc, thông tin thương mại cập nhật, chính thức ra mắt ngày Thứ Năm 18 tháng Tư năm 2013 tại nam California.

VănHóaMagazineOnline.com là bộ phận truyền thông trực thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí (Culture & Media club / CMC nằm trong Vietnamese American Artist & Media Association, Inc., / VAAMA / EIN: 26-3018543). VAAMA là một tổ chức Văn Hóa Báo Chí vô vị lợi có giấy phép của tiểu bang và liên bang được thành lập từ tháng 6 năm 2008.

Tương lai của xã hội càng ngày càng gần nhau hơn, những khoảng trống của không gian thu nhỏ lại nhờ vào kỹ thuật hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu nối kết thông tin, Ban chủ trương mạnh dạn ra mắt Tuần báo Điện tử VănHóaMagazineOnline.com, mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ độc giả và cộng đồng từ hàng chục năm qua đã tin cậy báo Văn Hóa.

Xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của quí thân hữu truyền thông; Chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân và sự cổ vũ nhiệt tình của quý bạn đọc.

Trân trọng

Lý Kiến Trúc, Chủ nhiệm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Những Bằng Tưởng Lục đã được trao tặng cho bổn báo năm 2009

Westminster Chamber of Commerce
2009 Citizen of the Year Nominee
KienTruc Nguyen, Ly


Norminated By Andrew Hall
Sponsored By Westminster Police Officers Association

lkt_and_recognitions
  • Feb 23, 2010 Ed Royce, Member of Congress, 40th District
   Certificate of Congressional, Recognition Presented to Kien Truc Ly
   Citizen of the Year Nominee 2009 Public Serbice Award Recipient.

  • Feb 23, 2010 Senator Tom Harman, 35th District
   Certificate of Recognition Kien Truc Ly 2009 Citizen of the Year Nominee.

  • Feb 23, 2010 Senator Lou Correa, 34th District
   Certificate of Congressional, Recognition Presented to Kien Truc Ly
   2009 Citizen of the Year Nominee Westminster Chamber of Commerce.

  • Feb 23, 2010 Assemblyman Jim Silva, 67th District
   Certificate of Recognition presented to Kien Truc Ly Nominee 2009 Citizen of the Year.

  • Feb 23, 2010 Michelle Steel, Member State Board of Equalization, Third District
   Certificate of Appreciation is hereby presented to Kien Truc Ly
   Congratulations on Receiving the 2009 Citizen of the Year Nominee by Westminster Chamber of Commerce.

  • Feb 23, 2010 Janet Nguyen, Chair, Orange County Board of Supervisors, Supervisor First District
   Certificate of Recognition presented to Kien Truc Ly upon being named a 2009 Citizen of the Year Nominee.

  • Feb 23, 2010 Margie L. Rice, Mayor of City of Westminster;
   Frank G. Fry, Mayor Protem; Andy Quaùch, Council Member; Tri Ta, Council Member; Tyler Diep, Council Member.
   Certificate of Recognition Presented to Kien Truc Ly, Westminster Chamber of Commerce 2009 Citizen of the Year.

 • Feb 23, 2010 Frances Nguyen, President Westminster Chamber of Commerce & Crystal R. Wadsworth, Excutive Director
  Certificate of Merit presented to Kien Truc Ly 2009 Citizen of the Year Nominee.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Lý Kiến Trúc Ra Báo Mới, Với Bài Đặc Biệt Về Phạm Duy
(04/18/2013) (Xem: 340)
Nhà báo Lý Kiến Trúc đã tái xuất hiện với http://vanhoamagazineonline.com.

trang_dau_cua_tap_chi_van_hoa_online

Thư của ông cho biết Quận Cam, đề ngày 18-4-2013, viết:

“Tuần báo Điện tử VanHoaMagazineOnline.com / bộ mới, là tờ báo hàng tuần thay thế cho Tạp chí Văn Hóa Magazine (in trên giấy láng 4 mầu (từ năm 1996-2012), và trang nhà Văn Hóa Magazine.net (từ 2006-2013).

Hiện nay, VanHoaMagazineOnline.com đang được hàng chục ngàn độc giả đọc và hỗ trợ.

Ban biên tập cố gắng hoàn chỉnh VanHoaMagazineOnline.com / bộ mới, tăng cường với 27 mục (27 Sections). Về hình thức trình bày trang nhã, hình ảnh phong phú; về nội dung tin tức bài vở chọn lọc, thông tin thương mại cập nhật, chính thức ra mắt ngày Thứ Năm 18 tháng Tư năm 2013 tại nam California...

Tương lai của xã hội càng ngày càng gần nhau hơn, những khoảng trống của không gian thu nhỏ lại nhờ vào kỹ thuật hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu nối kết thông tin, Ban chủ trương mạnh dạn ra mắt Tuần báo Điện tử VanHoaMagazineOnline.com, mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ độc giả và cộng đồng từ hàng chục năm qua đã tin cậy báo Văn Hóa.”

Bài mới nhất ký tên Lý Kiến Trúc là hình ảnh nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề bài “100 khẩu đại bác tình ca mở đường … về Tự Do!”

Trang đầu của tạp chí Văn Hóa Online, bao gồm 27 mục tin tức.
(Hình: VanHoaMagazineOnline.com cung cấp)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tạp Chí Văn Hóa tục bản dưới hình thức điện tử
Thursday, April 18, 2013 2:07:11 PM

WESTMINSTER (NV)
Nhà báo Lý Kiến Trúc, Chủ Nhiệm sáng lập nguyệt san Văn Hóa, thông báo cho biết Văn Hóa nay được tục bản, dưới hình thức “online.”

trang_dau_cua_tap_chi_van_hoa_online

Website VanHoaMagazineOnline.com, mà nhà báo Lý Kiến Trúc gọi là “bộ mới,” nhằm tiếp tục cho ấn bản Văn Hóa, từng tồn tại từ năm 1996 đến 2012.

Theo lời nhà báo Lý Kiến Trúc, VanHoaMagazineOnline.com được tăng cường đến 27 mục, hình ảnh phong phú, bài vở chọn lọc, chính thức ra mắt ngày 18 tháng Tư, 2013.

Văn Hóa cũng là một bộ phận trực thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí – VAAMA, do ông Lý Kiến Trúc chủ trương.

Về ý tưởng ra đời tạp chí Văn Hóa online, ông Lý Kiến Trúc nói rằng “tương lai của xã hội càng ngày càng gần nhau hơn, những khoảng trống của không gian thu nhỏ lại nhờ vào kỹ thuật hiện đại.”

Và Văn Hóa Online là để “đáp ứng nhu cầu nối kết thông tin, phục vụ độc giả và cộng đồng.” (Đ.B.)
Trang đầu của tạp chí Văn Hóa Online, bao gồm 27 mục tin tức.
(Hình: VanHoaMagazineOnline.com cung cấp)