Vinh danh các cựu Chuyên viên NASA Apollo & Space Shuttle Program

05 Tháng Tư 20168:27 CH(Xem: 5922)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 06  APRIL 2016

Tiệc Vinh danh (Honorary Dinner) các cựu Chuyên viên NASA Apollo & Space Shuttle Program

Bài và ảnh: Kỹ sư Mai Nguyễn

image045

Dạ Tiệc Vinh danh (Honorary Dinner) cho gần 100 cựu Chuyên viên /Kỹ sư đã phục vụ trong chương trình NASA Apollo & Space Shuttle Program do Columbia Memorial Space Museum/Downey tổ chức lần đầu tiên  vào tối thứ hai 28/3/2016 tại thành phố  Downey Los Angeles County, Califonia.

 

image047

Các quan khách danh dự gồm có:  Ông Alex Saak, Thị trưởng thành phố Downey, California;  Bà Frances Ferris, Cựu Manager hảng Rockwell / Boeing; Ông Benjamin Dickow (President & Chief Excutive) Giám đốc Columbia Memorial Space Center. (Columbia là tên chiếc phi thuyền đầu tiên cuả NASA đưọc phóng lên Không gian năm 1981).

 

Columbia Memorial Space Museum tọa lạc ở số 12400 Columbia Way, Downey, CA 90241. Đây là phần cơ sở cũ cuả Hảng Rockwell International (chế  tạo Phi Thuyền) , sau khi được  sáp nhâp vào Công ty Boeing năm 1999,  toàn bộ nhân viên còn lại khoảng 2,000 nhân viên  cuả Rockwell International (Space Division)  đươc di chuyển xuống Huntington Beach, CA vào đầu năm 2000.

 image049

Các diễn giả trong buổi dạ tiệc có cựu KS Rockwell/Boeing trình bày trước cử toạ về những kinh nghiệm chế tạo, kỷ thuât cũng như những khó khăn găp phải trong thời gian chế tạo, điều hành, phóng phi thuyền trong suốt 3 thập niên qua và hy vọng giới trẻ sẽ học hỏỉ thêm những kinh nghiệm không gian qua các buổi thuyết trình cuả những cựu  KS Không gian đượcTrung Tâm Columbia Memorial Space Center tổ chức trong tương lai.

 

Rockwell International (Downey) là Công ty chánh (Prime Contractor) đã được NASA giao cho phó cho trách nhiệm vẽ kiểu, điều hành chương trình Space Shuttle Program từ năm 1972, sau đó Rockwell (Space Division/Downey) đã sát nhập vào  Công ty Boeing năm 1999. Rockwell đã chế tạo đươc 5 Chiếc Phi thuyền mang tên: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis và Endeavor.

 

Phi thuyền con thoi (Space Shuttle)

Hảng Rockwell International (Downey) đươc chọn làm Prime Contractor cho NASA để vẻ kiều, chế tạo, điều hành chương trình  Space Shuttle từ năm 1972. Ngoài công ty  Rockwell còn có các Sub Contractors khác phụ trách các phần quan trọng khác cuả Phi thuyền như : External Tank (ET) (Bình Nhiên liệu chưá Liquid Hydrogen & Liquid Oxygen) do hảng Lockheed chế tạo, hai Hoả tiển Phụ Solid Rocket Boosters (SRBs) do hảng Thiokol chế tạo, 3 động cơ chính dùng nhiên liệu lỏng cuả phi thuyền (Space Shuttle Main Engines, SSMEs) do Hảng Rocketdyne chế tạo và Phi thuyền chính (Orbiter) do Hảng Rockwell chế tạo. Hảng Rockwell đã chế tạo được 5 phi thuyền mang tên: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavor.

image051

Phi Thuyền Columbia đươc phóng lên không gian đầu tiên năm 1981 tại Trung tâm Không Gian Kennedy. Trong suốt 30 năm hoạt động  chương trình Space Shuttle (phi thuyền con thoi ) đã bị 2 lần tại nạn đó là Phi Thuyền Challenger nổ trên không trung sau 73 giây rồi khỏi giàn phóng ngày 28 tháng 1, 1986 và Phi thuyền Columbia nổ tung khi trở về trái đất ngày 1 tháng 2, 2003 trên vùng trời tiểu bang Texas. Chương trình Space Shuttle Program đã chầm dứt hoạt động  sau Phi vụ cuối cùng  ngày 16 tháng 5, 2011 sau gần 30 năm hoạt động.

image053

Ông Bà KS Tibor Lak (Boeing Tech Fellow) & Ông Bà KS Nguyễn Mai (Boeing Principal Engineer Scientist).

image055

Đứng: KS Tibor Lak, KS Mai Nguyen. Ngồi: KS Richard Rogers, Julian Prabhu, Robert Hsu , David Guttman.

image057

KS Mai Nguyen và vợ tham dự dạ tiệc vinh danh.

image059

Bà Mai Nguyễn ước mơ làm phi hành gia.

16 Tháng Tư 2017(Xem: 5365)
16 Tháng Hai 2017(Xem: 6615)