Nhà hàng - Nhà bếp NGUYÊN'KITCHEN

15 Tháng Tư 20188:00 CH(Xem: 5755)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI 2- THỨ HAI 16 APRIL 2018


image071


Nhà hàng - Nhà bếp NGUYÊN'KITCHEN


488 E. 17 th St., # B-102


Costa Mesa, CA 92627 Tel: 949.873.5069


WWW.NGUYENKITCHEN.COM


Open: 10: AM - 2:30 AM

01 Tháng Ba 2016(Xem: 4880)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4541)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4545)
21 Tháng Hai 2016(Xem: 4699)
ArrowGTP
26 Tháng Giêng 2016(Xem: 5020)
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4290)
02 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4755)
Để Tạ Ơn và đển đạp lại tấm chân thành cũng như lòng ủng hộ nhiệt tình của Quý Đồng Hương và bạn bè thân hưu đã ủng hộ Lee's Sandwiches trong nhiều năm qua... Lee's Sandwiches có rất nhiều sản phẩm mới cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn phục vụ trong mùa Lễ Tạ Ơn năm này. (Chương trình chỉ áp dụng cho những tiệm có tham gia).