Ai sẽ là TT Miến Điện dưới trướng bà Aung San Suu Kyi?

15 Tháng Mười Một 201511:25 CH(Xem: 14291)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 16 NOV 2015

Bầu cử Miến Điện : Đảng đối lập chiếm đa số tuyệt đối cả hai viện

Đức Tâm RFI 13-11-2015

 

image093

Chào mừng chiến thắng của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Ảnh chụp bên ngoài trụ sở đảng đối lập ở Rangoon, 09/11/2015.REUTERS/Jorge Silva

Giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đã giành được thắng lợi lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 08/11/2015 vừa qua: đảng của bà chiếm được đa số tuyệt đối ở cả Hạ viện và Thượng viện Miến Điện.

Theo AP, Ủy ban bầu cử Miến Điện, ngày hôm nay, 13/11/2015 ra thông báo : mặc dù chưa kiểm phiếu hết, nhưng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giành được tổng cộng 348 ghế ở cả hai viện, trong khi chỉ cần 329 ghế trong tổng số 664 ghế là có đa đa số.

Do tình hình căng thẳng ở một số nơi trước cuộc bầu cử, cuộc bỏ phiếu đã không được tổ chức ở bẩy địa điểm. Chính vì thế, chỉ cần có 329 ghế là đủ để có được đa số ở cả Hạ viện (Quốc hội) và Thượng viện (Hội đồng các sắc tộc). Trong khi đó, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chính thức 110 ghế tại Thượng viện và 238 ghế tại Hạ viện – cho phép tân Quốc hội thông qua các đạo luật do chính phủ đề xuất, mà không cần phải liên minh với các đảng phái khác.

Tính đến chiều nay, đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển, được quân đội ủng hộ, chỉ có được tổng cộng 40 ghế.

Theo Hiến pháp hiện hành của Miến Điện, quân đội được quyền chỉ định 25% tổng số ghế ở Hạ viện và Thượng viện và bà Aung San Suu Kyi không thể trở thành Tổng thống do có con mang quốc tịch nước ngoài.

Tuy vậy, với kết quả kiểm phiếu được công bố chính thức, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi sẽ đứng ra lựa chọn tân Tổng thống và lập chính phủ. Đây là thắng lợi vượt quá mong đợi của phe đối lập.

Từ Rangoon, thông tín viên RFI Remy Favre gửi về bài tường trình :

« Giành được được đa số tuyệt đối có nghĩa là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có thể lựa chọn Tổng thống. Đây là thắng lợi đầu tiên tại Miến Điện, nơi giới tướng lãnh thống trị chính trường từ hơn 50 năm qua. Tổng thống Miến Điện có nhiều quyền hành như bổ nhiệm phần lớn các Bộ trưởng, cho dù quân đội được quyền bổ nhiệm Bộ trưởng một số bộ chủ chốt. Như vậy, đảng của bà Aung San Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền hành pháp với quân đội. Hiện nay, một số nhóm sắc tộc thiểu số lo ngại là không có đại diện của họ trong các định chế mới ở Miến Điện.

Vậy thì ai trong số các lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ trở thành Tổng thống của Miến Điện ? Bà Aung San Suu Kyi không thể đảm nhiệm chức vụ này. Bản Hiến pháp do giới tướng lãnh làm ra trước đây chỉ để chống lại bà, ngăn cản bà trở thành Tổng thống. Thế nhưng, trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Aung San Suu Kyi không nêu ra một ai để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống và trước các đám đông, bà vẫn chỉ xuất hiện một mình, trừ lúc bà đọc bài diễn văn trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng. Bà chỉ nói là bản thân bà sẽ giữ một vị trí đứng trên Tổng thống cho dù Hiến pháp Miến Điện không nói đến trường hợp này. Bà tuyên bố rằng tân Tổng thống sẽ làm những gì mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bảo phải làm. Nói một cách khác, đó là Tổng thống bù nhìn ».