Thông điệp của TT Donald Trump về máy thở và trừng trị Tổ chức Y tế Thế giới WHO

20 Tháng Tư 202010:14 SA(Xem: 5485)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ HAI 20 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thông điệp của TT Donald Trump về máy thở và trừng trị Tổ chức Y tế Thế giới WHO 


image001


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMsSttZklsPJmkpmcMbFMWdvb?projector=1