Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 4401)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4275)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4296)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3883)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4781)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4649)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4515)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4740)