Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 4278)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4651)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4519)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4395)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4613)