Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 2868)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4285)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3879)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4765)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4643)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4507)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4730)