Dr. Hùng Dương: "Giấc mộng bên sông"

05 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 2939)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  06   JAN  2017


Năm mới... đôi khi chỉ là " giấc mộng bên sông " qua giọng ngâm Nhật Quỳnh


https://www.youtube.com/watch?v=NGplrFinhOo


image035


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ - Giấc mộng bên sông- Nhật Quỳnh ...by Duongdinhhung


image036


02 Tháng Giêng 2020(Xem: 201)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 357)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 459)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 468)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1184)