Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh

14 Tháng Giêng 20187:07 CH(Xem: 3359)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 15 JAN  2018


Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh


Xuân sắp về nghe “ Ai yêu nước Việt hơn người Việt “ ...


bài thơ của Thi sỹ Vũ hoàng Chương là giáo sư Đai học văn khoa & Vạn hạnh


qua giọng ngâm Tôn Nữ Lệ Ba ...


https://www.youtube.com/watch?v=YKXehbk26MU&t=10s


DuongdinhhungAttachments area


Preview YouTube video thơ "Tình quê tình Nước " của Kiên Giang- TNLệ Ba ...by Duongdinhhung

image073
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3544)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3696)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4072)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3564)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4167)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3987)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4064)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 3687)