Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh

14 Tháng Giêng 20187:07 CH(Xem: 3723)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 15 JAN  2018


Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh


Xuân sắp về nghe “ Ai yêu nước Việt hơn người Việt “ ...


bài thơ của Thi sỹ Vũ hoàng Chương là giáo sư Đai học văn khoa & Vạn hạnh


qua giọng ngâm Tôn Nữ Lệ Ba ...


https://www.youtube.com/watch?v=YKXehbk26MU&t=10s


DuongdinhhungAttachments area


Preview YouTube video thơ "Tình quê tình Nước " của Kiên Giang- TNLệ Ba ...by Duongdinhhung

image073
14 Tháng Tám 2018(Xem: 4305)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4283)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4323)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 4115)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 3886)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 4027)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4131)