Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh

14 Tháng Giêng 20187:07 CH(Xem: 6580)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 15 JAN  2018


Hùng Dương: Thơ Vũ Hoàng Chương - Đọc Kinh


Xuân sắp về nghe “ Ai yêu nước Việt hơn người Việt “ ...


bài thơ của Thi sỹ Vũ hoàng Chương là giáo sư Đai học văn khoa & Vạn hạnh


qua giọng ngâm Tôn Nữ Lệ Ba ...


https://www.youtube.com/watch?v=YKXehbk26MU&t=10s


DuongdinhhungAttachments area


Preview YouTube video thơ "Tình quê tình Nước " của Kiên Giang- TNLệ Ba ...by Duongdinhhung

image073
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 6675)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 6699)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 7184)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 7975)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 7412)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 7219)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7241)