Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 1154)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

04 Tháng Chín 2016(Xem: 5244)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3812)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4415)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4346)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4442)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4295)