Paris: Tiếng hát Lê Hữu Đào

20 Tháng Mười 20199:17 SA(Xem: 4838)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 21 OCT 2019


Allez ... Quelques Melodies d'ANTAN ....


Some love songs-ca ....


1. L'amour c'est comme un jour:


https://youtu.be/jSRVm2IDCVU


2. It's not by autumn:


 

https://www.youtube.com/watch?v=LOj-KSV7MeU


3. The End of the World:


 

https://youtu.be/GqNTtLVc-04


image072

21 Tháng Giêng 2020(Xem: 4499)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 4820)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4984)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 4994)