Tiếng Việt tuyệt vời từ một bài thơ

12 Tháng Tư 20188:09 CH(Xem: 4265)

VĂN HÓA ONLINE - TRUYỆN THƠ TÙY BÚT  - THỨ SÁU 13 APRIL 2018


The Press Center
From: Hy-Van Nguyen <hyvannguyen8@gmail.com>


image032


TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI


 

1. Bài thơ gốc.


 

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.


 

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên:

 


Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

 


3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,


(ta được bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

 


Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười.


 

4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,


đọc ngược từ dưới lên, ta được bài

(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):


 


Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta.


 

5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,


(ta được bài tám câu x bốn chữ)


 


Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai.


 

6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,


(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x bốn chữ).


 

Cười mỉm mắt ai

Bổngtrầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén rượu

Ngời sáng ánh xuân.


 

7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,


(ta được bài tám câu x ba chữ).

 


Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mỉm cười.


 

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,


(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x ba chữ).


 

Bóng thướt tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Khách lại qua

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta./.(KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ)

 


Nhà Nghiên Cứu Đinh Trọng Hiếu sưu tầm.

20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4759)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 5868)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 6092)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6206)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
17 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5942)
Tôi đến thăm anh, chiều ba mươi Tết. Anh ngồi đối diện với tác phẩm phù điêu của anh, anh nói với giọng phẫn nộ : - Tôi là lính trận. Kẻ bị hy sinh. Chúng tôi chết cho tổ quốc à? Cả một bọn gian ác sống bằng máu xương của lính. Bọn buôn lính. Muôn vạn người chết cho một nhóm người hưởng. Xương máu của lính của dân. Cả một bè lũ phản quốc