5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 1345)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

30 Tháng Bảy 2017(Xem: 3111)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1637)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 1842)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 2434)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 1883)