21 bài hát Chinh Phụ Ngâm - Thơ: Đoàn Thị Điểm - Nhạc: Quách Vĩnh-Thiện

10 Tháng Chín 20159:53 CH(Xem: 9126)

"BÁO VĂN  HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 11 SEP 2015

21 bài hát Chinh Phụ Ngâm - Thơ: Đoàn Thị Điểm - Nhạc: Quách Vĩnh-Thiện

 

Vinh-Thien QUACH <quachvinhthien@gmail.com>


Chinh Phụ Ngâm

Les complaintes de la femme de guerrier.

Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748).

Musique : Quách Vĩnh-Thiện. 

 

Poème : Đoàn Thị Điểm (1705-1748).

Musique : Vinh-Thien Quach.

  

Sau 77 bài hát cho Trường Ca Đoạn Trường Tân Thanh (Kim Vân Kiều) của Nguyễn Du, mình cảm thấy không hoàn tất nhiệm vụ khơi dậy văn hoá Việt Nam đang đi vào quên lãng và các thế hệ sau ở hải ngoại con chúng ta quên hẳn những tuyệt tác của đất nước.

 
Vì lẽ đó tôi cảm xúc và tiến tới đào sâu và phổ thành nhạc toàn tập Chinh Phụ Ngâm, tác phẩm nầy ra đời trước Truyện Kiều khoảng 71 năm. Chinh Phụ Ngâm nói lên tâm sự của một người vợ mà chồng phải ra nơi biên thùy trong thời loạn lạc cho nợ núi sông.

Người vợ cô đơn, lạnh lẽo, nhớ thương chồng và mong ngày trở về người chồng với tâm sự ước mơ chiến thắng vinh quang.

 

Đặng Trần Côn tiên sinh (1710-1745) đã sáng tác bằng chữ Nho tác phẩm Chinh Phụ Ngâm vào năm 1741. Ông người làng Nhân Mục huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông thích uống Rượu và Trà, giữ chức vụ Ngự Sử Đài. Vào đời hậu Lê, nhiều cảnh biệt ly đau đớn.

 

Ngược lại với Truyện Kiều phát sinh từ nguồn gốc bên Tàu. Chinh Phụ Ngâm lại được truyền bá đến Trung Hoa và được tán thưởng. 

Vì ông Đặng Trần Côn viết bằng chữ Nho theo lối thơ Trường Đoản Cú nên không được phổ biến trong dân gian. Bà Đoàn Thị Điểm là người đem Chinh Phụ Ngâm vào lòng dân gian bằng bản dịch ra chữ Nôm bằng thể thơ Song Thất Lục Bát dài 412 câu thơ. Từ đó tác phẩm Chinh Phụ Ngâm đi vào tất cả mọi thành phần xã hội của dân tộc Việt.

Đoàn Thị Điểm (1705–1748), biệt hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, người làng Hiến Phạm huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.

 

Chinh Phụ Ngâm là một khúc ngâm theo âm điệu xưa của Tàu gọi là Cổ Nhạc Phủ. Những câu ngắn dài thường xen lẫn nhau từ 3 chữ đến 10 chữ. Thể thơ Cổ Nhạc Phủ có từ đời nhà Hán cho đến đời Đường.

 

Đọc lại tập thơ Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm lòng tôi bồi hồi và nghĩ đến Việt Nam.

Tôi nhận đề tài nầy để nói lên sự mong mõi và ước mộng cho một ngày tươi sáng của đất nước chúng ta.

 

Phổ nhạc toàn bộ Chinh Phụ Ngâm với 21 bài hát trong 2 CD:

 

CD 1 - Nợ Núi Sông. ( 11 bài hát )
CD 2 - Vinh Quang. ( 10 bài hát )

CD 1 - Nợ Núi Sông :

1 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng.
2 - Nợ Núi Sông
3 - Chia Tay
4 - Gió Cát
5 - Lạnh Lùng
6 - Hồn Tử Sĩ
7 - Chinh Phụ
8 - Nhớ Chàng
9 - Tương Tư
10 - Lo Âu
11 - Lòng Thiếp

CD 2 – Vinh Quang

1 - Nguyệt Hoa
2 -Nhớ Nhung
3 - Hồn Mộng
4 - Giấc Mộng
5 - Tuổi Xuân
6 - Xuân Vàng
7 - Oán Sầu
8 - Ước Mơ
9 - Vinh Quang
10 - Kết Duyên

Đây cũng là một công việc nhiều thữ thách cho tôi về nguồn cảm hứng lẩn sự khó khăn về kỹ thuật và tài chánh !


Trên cõi đời đầy chong gai và ngăn trở, đạt được những gì mà mình mong mõi làm đó là nguồn vui cho cuộc đời mình, không ham danh ham lợi cho cuộc đời mà chỉ mong đóng góp tài mọn cho nhân loại cho xã hội những gì mà mình nhận thấy và cảm thấy cần thiết cho sự sống của dân tộc về văn hóa đó là nguồn sống tin thần và là nguồn vui bất tận cho bản thân mình và nhân loại.

Quách Vĩnh Thiện  

 

http://thienmusic.free.fr/BYN57TV.htm

 

1 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng.

Dans les temps du Créateur, les jeunes femmes aux joues roses.

Chinh Phụ Ngâm du vers 1 à vers 16.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQtqq5At0Vc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

2 - Nợ Núi Sông.

Le serment des monts et des eaux.

Chinh Phụ Ngâm du vers 17 au vers 36.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPxfVfH_0_4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

3 - Chia Tay.

Se quitter.

Chinh Phụ Ngâm du vers 37 au vers 56.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kau5SdaXnBA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

4 - Gió Cát.

Vent et Poussières.

Chinh Phụ Ngâm du vers 57 au vers 76.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPu-0r-fUh4

 

5 - Lạnh Lùng.

Souffrir le froid.

Chinh Phụ Ngâm du vers 77 au vers 96.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ura8H0RqRu4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

6 - Hồn Tử Sĩ.

L’âme des trépassés.

Chinh Phụ Ngâm du vers 97 au vers 116.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp5P6AK1GUY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

7 - Chinh Phụ.

La femme de guerrier.

Chinh Phụ Ngâm du vers 117 au vers 136.

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3eTzGv83Hg&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

8 - Nhớ Chàng.

Ma pensée à mon mari.

Chinh Phụ Ngâm du vers 137 au vers 156.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMfsqIcsgRc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

9 - Tương Tư.

Le chagrin de mon cœur.

Chinh Phụ Ngâm du vers 157 au vers 176.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bc8WlgqJzuY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

10 – Lo Âu.

Se Soucier.

Chinh Phụ Ngâm du vers 177 au vers 196.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWVa-7B9EIM&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

11 - Lòng Thiếp.

Mon cœur endure.

Chinh Phụ Ngâm du vers 197 au vers 216.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovzev5glEnc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

12 - Nguyệt Hoa.

Lune et Fleurs.

Chinh Phụ Ngâm du vers 217 au vers 236.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SvtO-pJITrc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

13 - Nhớ Nhung.

La pensée.

Chinh Phụ Ngâm du vers 237 au vers 256.

https://www.youtube.com/watch?v=JnqOUgZTVew

 

14 - Hồn Mộng.

Âme et Rêve.

Chinh Phụ Ngâm du vers 257 au vers 276.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb-IcmQ0A&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

15 - Giấc Mộng.

Heureux Rêve.

Chinh Phụ Ngâm du vers 277 au vers 296.

https://www.youtube.com/watch?v=O_e6QOo9rTc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

16 - Tuổi Xuân.

Jeune âge.

Chinh Phụ Ngâm du vers 297 au vers 316.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqCIJ0T7GzI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

17 - Xuân Vàng.

Le vent printanier.

Chinh Phụ Ngâm du vers 317 au vers 336.

https://www.youtube.com/watch?v=gFiw2Rx0yGI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

18 - Oán Sầu.

Rancune et Désespoir.

Chinh Phụ Ngâm du vers 337 au vers 356.


https://www.youtube.com/watch?v=VPtEcgT9kvg&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

19 - Ước Mơ.

Souhaiter et Rêver.

Chinh Phụ Ngâm du vers 357 au vers 376.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCWQZwnv0rI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

20 - Vinh Quang.

Glorieux.

Chinh Phụ Ngâm du vers 377 au vers 396.


https://www.youtube.com/watch?v=RYs1rgowPTg&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

21 - Kết Duyên.

Le fil d’hyménée.
Chinh Phụ Ngâm du vers 397 au vers 412.

https://www.youtube.com/watch?v=58R0DhVL0NI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

http://www.youtube.com/user/thienmusic

http://www.thienmusic.com

Voyage en Images et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

 

 

Membre de l’Académie Européenne

des Sciences, des Arts et des Lettres.

quachvinhthien@gmail.com

 

 

Quách Vĩnh Thiện

http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/user/thienmusic

https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

 

Président

ACTV

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

Attachments area

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 01 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng

image028

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 02 - Nợ Núi Sông

image030

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 03 - Chia Tay - Se quitter

image031

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 04 - Gió Cát - Vent et Poussières

image032

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 05 - Lạnh Lùng - Souffrir le froid

image033

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 06 - Hồn Tử Sĩ - L'âme des trépassés

image034

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 07 - Chinh Phụ - La femme de guerrier

image035

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 08 - Nhớ Chàng - Ma pensée à mon mari

image036

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 09 - Tương Tư - Le chagrin de mon coeur

image037

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 10 - Lo Âu - Se soucier

image038

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 11 - Lòng Thiếp - Mon coeur endure

image039

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 12 - Nguyệt Hoa - Lune et Fleurs

image040

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 13 - Nhớ Nhung - La pensée

image041

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 14 - Hồn Mộng - Âme et Rêve

image042

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 15 - Giấc Mộng - Heureux Rêve

image043

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 16 - Tuổi Xuân - Jeune âge

image044

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 17 - Xuân Vàng - Le vent printanier

image045

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 18 - Oán Sầu - Rancune et Désespoir

image046

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 19 - Ước Mơ - Souhaiter et Rêver

image047

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 20 - Vinh Quang - Glorieux

image048

Preview YouTube video Chinh Phụ Ngâm 21 - Kết Duyên - Le fil d'hyménée

image030

08 Tháng Sáu 2015(Xem: 7462)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 7528)
Nhật báo Văn Hóa 3 tác phẩm: "Thiên Thần trong địa ngục"; "Angels in Hell" (Bản Anh ngữ); và "Tuyển Tập Thơ".
04 Tháng Tám 2014(Xem: 7880)
RMS là gì ? Nếu ai hỏi ở San Jose anh chị làm ở đâu. Được trả lời là làm ở IBM thì ai cũng biết là nghề nghiệp ngon lành. Nhưng bạn là khách hàng của văn học nghệ thuật, cuối tuần hay đi lang thang là cũng biết RMS tức là ra mắt sách.
16 Tháng Bảy 2014(Xem: 12049)
Những người thích học hỏi hoặc nghiên cứu về văn chương và chữ nghĩa tiếng Việt đều nhận thấy rằng nếu muốn hiểu cho tường tận thì điều cần trước tiên là phải học hỏi chữ Hán, hay ít ra là chữ Hán-Việt! Nếu như trong chữ nghĩa tiếng Âu Mỹ có khá nhiều chữ có nguồn gốc từ tiếng La-tinh thì tiếng Việt chúng ta còn có xuất xứ và chịu nhiều ảnh hưởng của tiếng Hán hơn thế nữa.
29 Tháng Sáu 2014(Xem: 8433)
Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich (ROG) phối hợp với chương trình Bầu trời buổi Đêm của BBC đã nhận được số ảnh dự thi kỷ lục cho cuộc thi Nhiếp ảnh gia Thiên văn học của Năm 2014. Trong hình là bức Rạng đông và dải Ngân hà của Rune Johan Engebo.
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 7261)
Bà Clinton nói sự hung hăng của Trung Quốc đẩy các nước nhỏ vào thế phải liên minh quân sự Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói trong hồi ký mới xuất bản, 'Lựa chọn Khó khăn' rằng Trung Quốc đã 'đi quá đà' ở châu Á.
11 Tháng Sáu 2014(Xem: 7874)
Cựu Đệ nhất phu nhân, nguyên thượng nghị sĩ và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, đã phát động một chuyến đi giới thiệu cuốn hồi ký mới của bà, có tựa là “Hard Choices” - Những lựa chọn khó khăn. Thông tín viên VOA Carla Babb tại thủ đô Washington tường thuật
23 Tháng Ba 2014(Xem: 8740)
Văn Hóa Magazine trân trọng giới thiệu hai tác phẩm: “Hồ Sơ Mật 1963” được tổng hợp từ các nguồn tài liệu của chính phỉ Mỹ, do Nhà xuất bản Thiện Trí Thức ấn hành năm 2013, và tác phẩm Trí Quang Tự Truyện do Cơ sở Văn Hóa và Xuất bản Chánh đạo ấn tống Phật lịch 2557-2013.
04 Tháng Ba 2014(Xem: 6914)
Ứng viên Thị Trưởng San José Madison giới thiệu tác phẩm “Việt Nam đến Mỹ”