UCLA – Bản tin tháng 10

27 Tháng Mười 20226:22 SA(Xem: 2962)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG – THỨ NĂM  27 OCT 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


UCLA Bản tin tháng 10

image017image019image021image023image025image027image029

DAWN STUDY
Describing Asian American Well-being & Needs
in Cancer Study at the UCLA Department of Psychology
and UCI Department of Medicine


Jacqueline H. J. Kim, Ph.D.


Assistant Professor In Residence


Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, School of Medicine


Jacqueline Kim UCLA: DAWN?


Vài nét về đời làm báo, viết báo tờ Văn Hóa Magazine & Văn Hóa Online