Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell Nêu Bật Những Dữ Liệu Kinh Ngạc

10 Tháng Mười 20232:01 CH(Xem: 1918)

Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell Nêu Bật Những Dữ Liệu Kinh Ngạc

"Trong 6 năm qua, Quận Cam đã chứng kiến sự gia tăng về các vụ tội thù ghét lên đến 146% và các sự cố thù ghét lên đến 206%. So với năm 2021, đã có 178% gia tăng về hoạt động thù ghét có động cơ kỳ thị được báo cáo trong các trường học."

Những con số này là một trong những thống kê gây sốc trong Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell. Groundswell tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 để nêu bật một số kết quả cấp bách và kêu gọi sự đoàn kết trong việc hợp tác cộng đồng để chống lại sự ghét thù ở Quận Cam.

Norma López, Giám đốc điều hành Ủy ban của Groundswell, đã bắt đầu cuộc họp báo bằng một thông điệp mạnh mẽ, được chia sẻ bằng sự đồng tình của các tổ chức và người tham gia: "Hôm nay chúng ta tụ họp không chỉ trong danh nghĩa là công dân cá nhân, mà là một cộng đồng đoàn kết, tận tụy trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, chống lại định kiến..." Ban tổ chức bao gồm Alison Edwards - CEO của Groundswell, Jennifer Wang - Phó Chủ tịch Ủy ban, cùng các nhân viên của Groundswell như Jesus Palapa, Leonel Talavera, Helia Daigeau. Các thành viên cộng đồng đã bị ảnh hưởng bởi các vụ tội ghét cũng đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Báo cáo dài 21 trang cung cấp các ví dụ về các vụ tội thù ghét, bao gồm việc vẽ tranh bẩn trên tường hoặc phá hỏng tài sản cá nhân, hành động bạo lực với cá nhân, có lời hoặc hành động đe dọa mang tính tội phạm hoặc bạo lực với cá nhân hoặc nhóm. Báo cáo cũng định nghĩa các sự cố thù ghét có động cơ định kiến, bao gồm việc phân phát tờ rơi không đe dọa chống Chủ nghĩa bài Do Thái tại nơi công cộng, hoặc la hét lời lẽ phân biệt chủng tộc từ cửa sổ xe hơi... Báo cáo thu thập dữ liệu từ các báo cáo mà Groundswell được nhận trực tiếp và từ tài liệu của các cơ quan thực thi pháp luật, các học khu, trường đại học và các tổ chức cộng đồng.

Các số liệu khiến người hoảng hốt. Có 450 trường hợp - 162 tội ác thù ghét và 288 sự cố thù ghét - được báo cáo trong một khu vực cư trú của 3,2 triệu cư dân. Con số này là sự gia tăng 94% so với 5 năm trước về hoạt động liên quan đến thù ghét. 51% trong số các tội ác thù  ghét được báo cáo liên quan đến định kiến chủng tộc và nguồn gốc quốc gia. Chiếm 43% các trường hợp, cộng đồng người Mỹ Đen bị tấn công nhiều nhất trong các tội ác liên quan đến thù ghét chủng tộc, và cộng đồng Do Thái cũng là mục tiêu trong các hoạt động thù ghét liên quan đến tôn giáo, chiếm 20% trong số các trường hợp. Hơn nữa, có sự gia tăng 178% trong hoạt động thù ghét có động cơ về định kiến trong các trường học và, sự gia tăng 126% trong hành động thù ghét đối với cộng đồng thuộc giới tính thứ ba LGBTQ.

Báo cáo đã nêu rõ về hồ sơ của các thủ phạm trong các vụ tội ác này. Nam giới chiếm 85% trong số các thủ phạm, trong khi nữ giới chiếm 15%, với đa số ở độ tuổi từ 26 đến 40. 46% là người da trắng và 36% là người Mỹ Latin. Đa số các vụ tội ác thù ghét xảy ra trên đường phố, nơi tín ngưỡng, hoặc tại nơi cư trú của nạn nhân.

Báo cáo kết luận với các gợi ý về chiến lược phòng ngừa với sự đóng góp toàn diện và tập thể từ tất cả các phía liên quan trong Quận Cam. Groundswell đề xuất tiếp tục công việc thúc đẩy như theo dõi các chính sách chống ghét thù và khuyến khích hợp tác và điều tra chống thù ghét. Đề xuất cung cấp lớp đào tạo về phòng ngừa cho các nhân viên hoạt động trong các dịch vụ cần trợ giúp ngay lập tức. Khuyến khích việc báo cáo của người dân và thu thập dữ liệu trên toàn tiểu bang sẽ giúp ích với việc soạn thảo chính sách. Cuối cùng, sự tham gia và giáo dục cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh cho cộng đồng chống lại sự ghét thù và cực đoan.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây.

Groundswell’s 2022 Orange County Hate Crime Report Calls Attention to Staggering Data

“Orange County has seen an increase in hate crimes at 146% & hate incidents at 206% in the last six years. There was a 178% increase of reported bias-motivated hate activity in schools compared to 2021.”

These are among some shocking statistics in Groundswell’s 2022 Orange County Hate Crime Report. The organization hosted a press conference on September 21, 2023, to highlight some urgent findings and call for unity in community collaboration in combating hate in Orange County. 

Norma López, Commission Executive Director of Groundswell began the press conference with a strong sentiment, equally shared by the organizers and participants: "Today we gather not only as individual citizens, but as a united community, dedicated to fostering understanding, combating prejudices..." The panel included Alison Edwards - CEO of Groundswell, Jennifer Wang - Commission Vice-Chair, and staff from Groundswell Jesus Palapa, Leonel Talavera. Helia Daigeau. Other community members who were impacted by hate crimes:   and hate incidents also shared their experiences.

The 21-page reports provide examples of hate crimes, including graffiti or vandalization of private property, physical violence against an individual, criminal threats or violence against an individual or group. It also defines bias-motivated hate incidents including the distribution of non-threatening antisemitic flyers in a public place, or yelling racial slurs from car windows…The report draws data from reports Groundswell receives directly, and documents from law enforcement, school districts, colleges and universities and community-based organizations. 

The statistics are alarming. There were 450 cases - 162 hate crimes and 288 hate incidents - reported in a dwelling area of 3.2 million residents. This is an increase of 94% in hate activity compared to 5 years ago. 51% of hate crimes reported were related to race/ethnicity/national origin bias. At 43% of the cases, the black community was most targeted for race-related crimes and incidents. The Jewish community was targeted for religious-related hate activity which made up 20% of the cases. Furthermore, there is a 178% increase in bias-motivated hate activity in schools and a 126% increase in LGBTQ hate. 

The report shed light on the profiles of offenders of these crimes. Men perpetrators made up 85% of offenders, while women made up 15%, with a majority being from the age of 26 to 40. 46% were White and 36% were Latino. A majority of hate crimes happened on the streets, places of worship, or at the victim’s residence. 

The report concludes with tips for prevention strategies with a comprehensive and collective effort from all stakeholders of Orange County. Groundswell recommends continued advocacy work such as monitoring anti-hate policies and encouraging anti-hate collaboration and investigations. Providing prevention training to specific individuals in immediate services is also recommended. Encouraging citizen reporting and state-wide data collection will help with policy drafting efforts and lastly, community engagement and education play a crucial role in empowering a strong community against hate, bullying, and extremism. 

Read the full report here.

26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17800)
LTS: Dưới đây là nguyên văn tất cả các bài tham luận, phát biểu đọc trong buổi lễ tại hội trường Jerome Center 726 S.Center St, Santa Ana, do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 23447)
WESTMINSTER, California (NV) - “Chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu cho chính nghĩa.” Đó là lời phát biểu của vị chủ tọa Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay, do các hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Nam California tổ chức trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 17505)
Cuộc tuyệt thực ở Houston, Texas để phản đối sự bất công đối xử của nhà cầm quyền Hà Nội với tù nhân lương tâm Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, ngày 14/06/2013 (từ trái cư sĩ Võ Nghiệp và anh Kim Long, ông Đào văn Thảo và ông Phạm Tố Thư.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 17549)
Suốt chiều dài của lịch sử, nhân loại không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng. Điều này chính là những định mệnh đã và đang diễn ra đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt nam, đang bị cường quyền đàn áp và chà đạp lên những quyền căn bản của con người.
17 Tháng Sáu 2013(Xem: 19024)
Từ phải: Ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân; Thượng nghị sĩ Bob Carr, Bộ trưởng Ngoại Giao Úc; Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh. ẢNH DO THÂN HỮU CUNG CẤP.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 25674)
Theo tin tức ở một số truyền thông báo chí trong nước đang ra sức “tố cáo” chế độ, chính sách của VNCH đã ngược đãi, tra tấn tù binh cộng sản, khi họ bị giam giữ ở trại giam An Thới – Phú Quốc. Cao điểm của “chiến dịch tố cáo” này, vào ngày 15 tháng 3 năm 2013, ban quản lý đảo Phú Quốc đã làm một buổi lễ mà họ gọi là “Lễ khánh thành khu di tích lịch sử trại giam tù binh CSVN / Phú Quốc”.
07 Tháng Năm 2013(Xem: 19856)
Westminster (Bình Sa) -- Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba ngày 30 tháng 4 năm 2013, Cộng Đồng Việt Nam Nam California Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4, hiện diện trong buổi lễ có qúy vị đại diện tinh thần có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; Ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương; Mục Sư David Huỳnh...
02 Tháng Năm 2013(Xem: 18976)
Trong mấy tuần lễ qua các cơ quan truyền thông và báo chí tại Quận Cam vùng Little Saigon, nam California đã nhận được Thư Mời của các sinh viên Việt Nam thuộc Hội Sinh Viên VN: Vietnamese Student Union (VSU) at UCLA để đến tham dự lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận Tháng Tư Đen Black April năm nay vào 6 giờ chiều ngày 30-04-2013.
01 Tháng Năm 2013(Xem: 20033)
Lời phi lộ: Là một tham dự viên độc lập, mặc dầu trời khá lạnh và đổ mưa nhưng tôi và vài người bạn ở Munich đã khởi hành từ sáng sớm tinh sương, khi vừng thái dương mới bắt đầu ló dạng nơi chân trời để kịp về Frankfurt/M hôm 27-04 tham dự ngày quốc hận 2013, với mục đích ủng hộ Ban Tổ Chức (BTC) trong một công tác đấu tranh đầy chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn cộng sản đang định cư tại Đức.
29 Tháng Tư 2013(Xem: 21361)
Sự kiện 30/04 được chính quyền nói đế́n nhiều trên phương tiện truyền thông nhà nước và cũng là chủ đề bảo chí tiếng Việt tại hải ngoại khai thác, nhưng gần đây có thêm sự tham gia nhiều và mạnh hơn của cư dân mạng.
28 Tháng Tư 2013(Xem: 20510)
Mỗi năm, cuối tháng Tư là lúc người Việt hải ngoại nhớ về một sự kiện đau thương đã làm gia đình ly tán, buộc nhiều người phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra đi. Thời điểm này cũng đánh dấu sự khai sinh cộng đồng người Việt tại nhiều nơi trên thế giới, đông nhất là tại Hoa Kỳ với hơn 100 nghìn người tị nạn Việt Nam đầu tiên được định cư.
21 Tháng Tư 2013(Xem: 20519)
Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu 19 tháng 4-2013 tại Sân cỏ trước khu thương xá Phước Lộc Thọ Ban Tổ Chức Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và Quốc Hận 30 tháng 4 Năm 2013 Nam California Tổ Chức Lễ Khánh Thành Mô Hình Bức Tường Đen và Lễ Xuất Phát Treo Cờ Mỹ Việt trong chuỗi sinh hoạt mùa quốc hận. Tham dự buổi lễ có qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Ban Tù Ca Xuân Điềm, một số qúy hội đồng hương, qúy cơ quan truyền thông. Về phía dân cử có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và Cô Quyên Trần, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí cùng các Nghị Viên Sergio Contreras, Diana Carey, cựu Nghị Viên Thành Phố Westminster Diệp Miên Trường, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, nguyên Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam
21 Tháng Tư 2013(Xem: 21267)
Tại sân Trường Bolsa Grade High School lúc 6 giờ 30 tối Thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2003, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nén Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam, Ủng hộ việc đòi hỏi thay đổi hiến pháp của các tôn giáo và đồng bào trong nước.
20 Tháng Tư 2013(Xem: 20006)
Một cuộc gặp gỡ thân mật giữa Cộng Đồng Nguời Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ (CĐNVQG/LBHK) và CĐVN vùng HTĐ đã được tổ chức vào lúc 2 giờ trưa ngày 3 Tháng 3, 2013, tại Trung tâm Cộng Đồng Wilston ở Falls Church, VA. Hiện diện có hơn năm mươi người, hầu hết là những đại diện các hội đoàn, đoàn thể chính trị trong vùng, trong đó có Ông Lý Văn Phước, Cố Vấn CĐHTĐ, MD&VA; Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CĐVN/HTĐ, MD&VA; Ông Đỗ Hồng Anh...
19 Tháng Tư 2013(Xem: 20460)
Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 803 S. Sullivan, Santa Ana, CA 92704, điện thoại (714) 571-0473, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2013 đã tổ chức tiệc tất niên với sự tham dự của một số qúy chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc các chùa và tự viện Nam California, một số qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị cư sĩ trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng có mặt trong buổi tiệc chay tất niên.
19 Tháng Tư 2013(Xem: 21481)
Trưa Chủ Nhật 27 tháng 1 năm 2013 tại nhà hàng Diamond Seafood Restaurant, Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã tổ chức tiệc họp mặt tất niên, đón mừng Xuân Qúy Tỵ 2013 với sự tham dự của hơn 200 quan khách, qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái đấu tranh, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương, dân cử có các Nghị Viên Thành Phố Westminster Bà Diana Lee Carey, ông Sergio Contreras.
18 Tháng Tư 2013(Xem: 26262)
Lúc 6 giờ chiều Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2013, tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí (nhà hàng ZEN) một buổi họp thường kỳ của Phòng Thương Mại Việt Mỹ (Vietnamese American Chamber of Commerce Board of Directors Meeting) được tổ chức với sự tham dự của các thành viên trong Hội Đồng gồm có: Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Chủ Tịch, Cô Lý Gia Nghĩa, Phó Chủ Tịch và các thành viên, Chris Trần, Phillip Hoang, Merrick Nguyễn,...
10 Tháng Tư 2013(Xem: 18726)
Orange County với dân số trên 3 triệu người là nơi tập trung đông nhất người Mỹ gốc Việt (theo thống kê 2010 là 590,000) và cũng là địa phương hành chánh có mật độ cao nhất 20%, vài nét điển hình như thị trưởng dân cử của thành phố Westminster, trung tâm của khu Little Saigon, là người gốc Việt, có nghị viên dân cử gốc Việt tại các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove; có ủy viên giáo dục dân cử tại các học khu Westminster, Garden Grove.