Các bài vở tin tức về Biển Đông xuất hiện trên Google images

05 Tháng Bảy 20218:11 SA(Xem: 7711)

VĂN HÓA ONLINE – Google images | nhatbaovanhoa Biển Đông - THỨ HAI 05 JULY 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Các bài vở tin tức về Biển Đông xuất hiện trên Google images


Mở Google images. Gõ vào chữ: nhatbaovanhoa Biển Đông


image004Mầu tím: biển South China Sea (VN gọi là Biển Đông) là vùng biển Quốc tế Đông Nam Á bao trùm hầu hết đường lưỡi bò 9 đoạn chữ U do Bắc Kinh tự vẽ. Hải đồ minh họa của Văn Hóa Online-California.

04 Tháng Tám 2021(Xem: 6665)