BPSOS tổ chức dạ tiệc kỷ niệm

07 Tháng Bảy 201712:25 SA(Xem: 1514)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN KINH DOANH IV  - THỨ  SÁU 07 JULY  2017


BPSOS tổ chức dạ tiệc kỷ niệm


Thay mặt cho tổ chức bất vụ lợi BPSOS-CA, xin mời quí vị đến tham dự buổi tiệc gây quỹ cho hội tại nhà hàng Seafood Place (12181 Brookhurst St, Garden Grove, CA)  vào Thứ 6 Ngày 22 Tháng 7 Năm 2017 lúc 6:00 PM.


Xin đọc thư mời (attachment) và trả lời RSVP cho:


Mis Gia Lý: gialy@arrowgtp.com 


714-855-0409


 trước ngày 7 tháng 7 năm 2017 để tiện xếp chỗ.


Trân trọng cám ơn,


Gia Ly, MBA
Managing Director | 714.855.0409 | gialy@arrowgtp.com


Connect with us on: ArrowGTP.com, Instagram, Facebook & Twitter


image028image029image030

17 Tháng Tám 2017(Xem: 1577)
11 Tháng Bảy 2017(Xem: 1476)
29 Tháng Năm 2017(Xem: 1571)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 2829)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 1948)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 1364)
04 Tháng Năm 2017(Xem: 1723)