Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 1408)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

17 Tháng Tám 2017(Xem: 1504)
11 Tháng Bảy 2017(Xem: 1435)
29 Tháng Năm 2017(Xem: 1526)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 2744)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 1889)
09 Tháng Năm 2017(Xem: 1323)
04 Tháng Năm 2017(Xem: 1643)