Bóng hồng thấp thoáng trong chùa

20 Tháng Tám 201511:37 CH(Xem: 14871)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 21 AUG, 2015

Bóng hồng thấp thoáng trong chùa

image003

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP ỔN ĐNH VPII VIN HÓA ĐO :

(Trích nguyên văn)

1/. Theo Quyết Định số 20 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 08.8.2015, tại điều III qui định :

« Dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên (nhiệm vụ Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ và Chủ tịch Giáo hội tại Hoa Kỳ) kể từ ngày Quyết Định nầy ban hành, Thượng Tọa phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân trước pháp luật Hoa Kỳ về những số tiền nợ mà chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật Tử cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn cũng như việc tạo mãi chùa Phật Quang ».

Viện Hóa Đạo khẳng định như vậy để đồng bào Phật Tử khỏi lo mất tiền vì :

Viện Hóa Đạo biết rằng : Theo lệ thường, khi một tổ chức đăng ký mở chương mục tại ngân hàng, trên nguyên tắc, người trách nhiệm phải là Chủ Tịch và Thủ Qũy của tổ chức ấy. Nhưng hiện nay, Chương mục « Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - GHPGVNTN » không được ghi tên Thượng tọa và Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng thủ qũy Văn Phòng II VHĐ, hoặc Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng thủ qũy Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, mà là Thượng Tọa và cô Ngọc Hân. Cô Ngọc Hân chỉ là người bán hoa cho chùa Pháp Luân, cô chưa hề có bất cứ chức vụ gì trong VPII/VHĐ hay trong Giáo hội tại Hoa Kỳ !!!. Thế là việc sử dụng và chi thu tài chánh Giáo hội không một ai, nhất là Thủ quỹ, được quyền kiểm soát sự minh bạch của chương mục Giáo hội, ngoài cô Ngọc Hân ?!

Viện Hóa Đạo cũng biết rằng việc đăng ký sở hữu chủ chùa Phật Quang theo lời yêu cầu của TT Giác Đẳng và đã được Giáo hôi trong nước chuẩn y, gồm 3 chức danh : Đức Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Chủ Tịch VPII VHĐ, nhưng Thượng Tọa chỉ đăng ký tên Thượng Tọa mà thôi.

Hai sự kiện trên là một trong những bằng chứng của âm mưu chiếm hữu chùa Phật Quang và chương mục ngân hàng Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Chủ tâm ấy, Thượng tọa Thích Giác Đẳng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật là điều không thể tránh.

 2/. Cũng theo Quyết Định Số 20 tại Điều IV qui định :

Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ Tịch VPII/VHĐ vào ngôi vị Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, chứ không là Quyền chủ tịch, trong vòng ba tháng, với nhiệm vụ tiếp nhận sự bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục của Thượng Tọa Giác Đẳng để chuyển giao cho người kế nhiệm chính thức do Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh cử sau khi có quyết định của Hôi đồng Lưỡng Viện tại Đại Hội GHPGVNTN kỳ X sắp đến.

Đây là trách nhiệm của vị Phó Chủ Tịch được qui định ở Điều 29, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN, nhưng tiếc thay Hòa Thượng Huyền Việt lại thoái thác.

 3/. Do vậy, Viện Hóa Đạo đang tuyển chọn nhân sự kế thừa để thực hiện sứ mạng nói trên.

 4/. Nếu không có nhân sự kế thừa, thì Viện Hóa Đạo sẽ nhờ một Văn phòng Luật Sư tiếp nhận bàn giao trong giai đoạn chuyển tiếp.

5/. Tại Đại Hội X, Viện Hóa Đạo sẽ xét lại cơ cấu Văn Phòng II VHĐ cùng nhân sự để có quyết định phù hợp trong tình hình mới. Văn phòng Luật Sư sẽ trực tiếp bàn giao lại tất cả hồ Sơ, sổ sách, của VPII/VHĐ, kể cả tài chánh và chương mục theo quyết định mới. Nếu tài chánh bất minh, VHĐ sẽ nhờ luật pháp Hoa Kỳ can thiệp./

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thư Giác Đẳng: 203,000 đô la tiền gây quỹ đi cứu trợ Nepal. (Pháp Luân)

(trích nguyên văn)

"Ban đầu, chúng tôi không nghĩ sẽ có được một số tài chánh tương đối khá để đi Népal, bởi vì kêu gọi rất gấp, ngày 25 tháng Tư động đất xảy ra, đầu tháng Năm chúng tôi đã kêu gọi và chỉ một tuần lễ sau qúi Phật tử khắp nơi hưởng ứng. Đặc biệt tại thành phố Houston có buổi gây qũi tiên khởi được khoản 70 ngàn dollars. Cho đến ngày 3 tháng 6 chúng tôi rời Hoa Kỳsố tiền đã lên 203 ngàn dollars khi kết sổ cứu trợ. Đó là một con số vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi.

(Saturday, July 4, 2015 Bài nói chuyện của TT Giác Đẳng về chuyến đi cứu trợ Népal)

image004

20 Tháng Chín 2021(Xem: 185)
SOUTH CHINA SEA: LIỆT CƯỜNG CHUẨN BỊ TRẬN MỚI?
02 Tháng Tám 2021(Xem: 671)
HMS QUEEN ELIZABETH & BIỂN ĐÔNG BIỂN TÂY