Tám tổ chức Việt Nam/Hải ngoại công bố Thư Ngỏ

23 Tháng Tư 202210:27 SA(Xem: 2347)

VĂN HÓA ONLINE – TỪ LITTLE SAIGON - THỨ BẨY 23 APRIL 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Tám tổ chức Việt Nam/Hải ngoại công bố Thư Ngỏ


Ký tên yêu cầu LHQ không để VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

image001

BẢN TIN BÁO CHÍ

Ngày 18 tháng 4 năm 2022  


Tám tổ chức Việt Nam hôm nay công bố Thư Ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.  


Các tổ chức này gồm Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, và Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,.  


Thư Ngỏ nêu sự kiện ngày 7 tháng 4 vừa qua, Việt Nam bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc loại Liên bang Nga khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã cho thấy Việt Nam lại một lần nữa thể hiện lập trường ủng hộ Nga xâm lăng Ukraine.  


Từ sự kiện đó, Thư Ngỏ vạch rõ “....dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trong mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua và lập trường ủng hộ tội ác chiến tranh của nhà độc tài Vladimir Putin, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025”, và kêu gọi “trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.”  


Đính kèm là Thư Ngỏ bản tiếng Việt và bản tiếng Anh.  


Nội dung Thư Ngỏ cũng đã được phổ biến dưới hình thức một “Press Release” gửi đến các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế. Dưới đây là đường dẫn Press Release được cơ quan EIN Presswire quảng bá ngày 18 tháng 4, 2022:  


https://www.einpresswire.com/article/568792135/vietnam-is-not-qualified-for-the-united-nations-human-rights-council   


Được biết các tổ chức chủ trương cũng kêu gọi các tổ chức và cá nhân cùng tham gia ký tên ủng hộ Thư Ngỏ này. Xin bấm vào đường dẫn để ký tên ủng hộ.   


https://fs3.formsite.com/ThuNgo/lufsu7drk4/index.html?1650084690092 


Danh sách ủng sẽ được cập nhật mỗi ngày. ở: 


https://www.radiodlsn.com/2022/04/22/thungo/ 


=================


OPEN LETTER 


Do not elect Vietnam to the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term. 


To: The members of the United Nations 


In recent days, the world has been overly indignant at the Russian Federation’s invasion of Ukraine. Those who still have a conscience are heartbroken at tens of millions of Ukrainians having to flee their homes in many towns destroyed by Russian bombs and thousands massacred, including women and children. 


Faced with this heinous crime, on the 7 of April 2022, the United Nations General Assembly adopted a resolution to suspend Russia from the United Nations Human Rights Council. Ninety-three countries voted in favor, 58 abstained, and 24 opposed. 


The Socialist Republic of Vietnam was among those who voted against it. 


Indeed, those who have followed Vietnam’s stance since the early days of the war in Ukraine are not surprised by the significance of this vote. Vietnam abstained twice when the United Nations General Assembly voted to condemn Russia’s aggression on the 2 and 16 of March. Vietnam’s support for Russia is just the policy of the Communist Party of Vietnam - a totalitarian regime that has ruled the country for more than half a century. This policy completely contradicts the Vietnamese people’s aspirations. 


However, despite the record of systematic human rights violations that have lasted for decades and the support for the pro-war stance of dictator Vladimir Putin, the totalitarian regime in Vietnam intends to run for the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term. 


Faced with the risk of the UN Human Rights Council being abused by members with the worst human rights records, we, the undersigned Vietnamese organizations and individuals, urgently call on the United Nations members not to elect Vietnam to the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term. 


Before looking for membership of the Council, the Vietnamese government must improve its human rights record, strictly enforce international human rights conventions on human rights, and contribute to the international community to build a peaceful and prosperous world. 


 On the 18th of April 2022 


VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK (Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)  


DEFEND THE DEFENDERS (Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền)  


ASSEMBLY FOR DEMOCRACY OF VIETNAM (Họp Mặt Dân Chủ) 


HUMANISTIC SOCIALIST PARTY (Đảng Nhân Bản Xã Hội)  


THE GREAT VIET PARTY (Đại Việt Quốc Dân Đảng) 


VIETNAM DEMOCRACY FEDERATION (Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc) 


THE INDEPENDENT JOURNALISTS ASSOCIATION OF VIETNAM (Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam) 


VIETNAM DEMOCRACY RADIO (Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi) 

06 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1149)