Đại nhạc hội Cảm ơn Anh - VNCH

08 Tháng Bảy 201612:18 SA(Xem: 3020)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08  JULY 2016

image096image098

07 Tháng Tám 2016(Xem: 4906)
Kinh tế thị trường kiểu chi mà lạ rứa?
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 2902)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 2872)
21 Tháng Bảy 2014(Xem: 5399)
Nữ Dân biểu Sharon Quirk-Silva đang nói chuyện với phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí, bên cạnh là ông Dann Vail, một thành viên trong Hội đồng Quản trị của VACOC.
17 Tháng Bảy 2014(Xem: 15870)
Có lẽ nhiều bà con cứ nhầm lẫn giửa trái Cherry với trái Sơ-ri (còn gọi là Sê-ri). Nhưng theo Hai Lúa tui biết thì giửa trái Sơ-ri (gọi theo dân Gò Công :71:) và trái Cherry là 2 loại hoàn toàn khác nhau, không hề có bà con họ hàng gì với nhau cả.