Hồ Trường - Thơ Nguyễn Bá Trác - TN Lệ Ba

11 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 6528)

Hồ Trường-Thơ Nguyễn Bá Trác- Thi ngâm Lệ Ba / Nghệ thuật tượng giấy

image006

by Hungduong

+++++++++++++++++++

JuicePlus+

tquy.TowerGarden.com

On Monday, June 9, 2014 7:14 PM, Quach wrote:

Tượng chỉ làm bằng giấy mà thôi

PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!!

You will never believe this, but it's PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!! Yes, only paper. But wait til you see it. Absolutely amazing.

 

 

 

 

 

 

30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5548)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6572)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 6386)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 6249)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 6276)