Hùng Dương: Leo đèo Mangden

07 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 5592)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 07 OCT 2015

Mời các Bạn xem cảnh đèo mới Mangden - đang sửa chữa...

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=loptKh7N61Y


Duongdinhhung

Attachments area

Preview YouTube video Leo đèo mới Mangden by Duongdinhhung

image098

06 Tháng Mười 2016(Xem: 4145)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 6587)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 4930)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 5509)