Hùng Dương: Leo đèo Mangden

07 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 4337)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 07 OCT 2015

Mời các Bạn xem cảnh đèo mới Mangden - đang sửa chữa...

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=loptKh7N61Y


Duongdinhhung

Attachments area

Preview YouTube video Leo đèo mới Mangden by Duongdinhhung

image098

01 Tháng Ba 2016(Xem: 4147)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4216)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4084)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4094)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3690)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4602)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4460)