Hùng Dương: Leo đèo Mangden

07 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 5736)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 07 OCT 2015

Mời các Bạn xem cảnh đèo mới Mangden - đang sửa chữa...

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=loptKh7N61Y


Duongdinhhung

Attachments area

Preview YouTube video Leo đèo mới Mangden by Duongdinhhung

image098

01 Tháng Ba 2016(Xem: 5689)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 5662)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 5466)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5518)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5099)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6066)