Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3825)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4282)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4304)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3890)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4790)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4660)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4526)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4744)