Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 2528)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

14 Tháng Tám 2018(Xem: 859)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 330)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 566)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 574)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 602)